Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Sida 1 / 1

september 23, 2015 | forummedicum

Arkitekternas förslag klara!

De tre arkitektbyråerna har nu haft slutpresentationer av sina gestaltningsförslag för Forum Medicum. Inbjudna till slutpresentationen var fakultetsstyrelse, fakultetsledning, nämndsordföranden, styrgrupp, prefekter och administrativa …
 • Allmän information
 • Arbetsgrupp stödfunktioner
 • Arbetsgrupp-forskning
 • Arbetsgrupp-utbildning
 • Informationsmöten
0 Kommentarer
september 25, 2014 | forummedicum

Visionsdagen slutade i ett ”ja!” till att gå vidare med konceptkatalogen

I tisdags var det visionsdag om Forum Medicum. Fakultetens dekan och vicedekan hade bjudit in fakultetsledning, fakultetsstyrelse, prefekter och programdirektörer m fl. för att …
 • Allmän information
 • Arbetsgrupp stödfunktioner
 • Arbetsgrupp-forskning
 • Arbetsgrupp-utbildning
0 Kommentarer
augusti 28, 2014 | forummedicum

Hur påverkar ny teknologi våra undervisningslokaler?

Igår hölls ett seminarium om hur man kan använda ny 3D teknologi i undervisningen. Lärarrepresentanter från verksamheten var inbjudna för att få en presentation …
 • Arbetsgrupp-utbildning
0 Kommentarer
januari 24, 2014 | forummedicum

Workshop om våra framtida undervisnings- och studielokaler

Den första workshopen med arkitektkonsulterna har gått av stapeln. Fokus var på utformning av studielokaler. Tjugo personer från fakulteten var inbjudna för att diskutera …
 • Arbetsgrupp-utbildning
0 Kommentarer
december 13, 2013 | forummedicum

Studiebesök på Malmö högskola om deras byggprojekt Niagara

En delegation med representanter från arbetsgrupper och styrgrupp var på studiebesök på Malmö högskola för att höra om deras nybygge Niagara som ska vara …
 • Allmän information
 • Arbetsgrupp stödfunktioner
 • Arbetsgrupp-forskning
 • Arbetsgrupp-utbildning
 • studiebesök
0 Kommentarer
december 5, 2013 | forummedicum

Storlek och utformning på undervisningslokaler

Arbetsgruppen med inriktning på utbildning har haft möte igen. Diskussionen handlade om hur många undervisningsalar vi behöver i ett framtida Forum Medicum och vilka …
 • Arbetsgrupp-utbildning
 • Informationsmöten
0 Kommentarer
oktober 23, 2013 | forummedicum

Framtidens utbildning och lokallogistik

Arbetsgruppen för utbildning har träffats igen och diskussionerna från det första mötet fortsatte. Gruppen diskuterade hur universitetsutbildningen kommer att se ut i framtiden och …
 • Allmän information
 • Arbetsgrupp-utbildning
0 Kommentarer
september 19, 2013 | forummedicum

Arbetsgruppen för utbildning är i gång

Ett första möte har hållits med de nya gruppmedlemmarna, se deltagare. De har satts in i projektet och det som kom fram ur visionsgruppernas …
 • Arbetsgrupp-utbildning
0 Kommentarer
juli 3, 2013 | forummedicum

Beslut om arbetsgrupper

Dekanus har nu beslutat om att tre arbetsgrupper ska fortsätta arbetet med att konkretisera vårens visioner till hösten. Arbetsgrupperna är följande: Arbetsgruppen för den …
 • Allmän information
 • Arbetsgrupp stödfunktioner
 • Arbetsgrupp-forskning
 • Arbetsgrupp-utbildning
0 Kommentarer