Kategoriarkiv: Arbetsgrupp-utbildning

Arkitekternas förslag klara!

De tre arkitektbyråerna har nu haft slutpresentationer av sina gestaltningsförslag för Forum Medicum. Inbjudna till slutpresentationen var fakultetsstyrelse, fakultetsledning, nämndsordföranden, styrgrupp, prefekter och administrativa chefer i Lund. Det var tre spännande och attraktiva förslag som presenterades. De var väldigt olika men hade ändå hade en del gemensamt. Gemensamt för dem alla var att det slagit an på att det skulle … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp stödfunktioner/Arbetsgrupp-forskning/Arbetsgrupp-utbildning/Informationsmöten 0

Visionsdagen slutade i ett ”ja!” till att gå vidare med konceptkatalogen

I tisdags var det visionsdag om Forum Medicum. Fakultetens dekan och vicedekan hade bjudit in fakultetsledning, fakultetsstyrelse, prefekter och programdirektörer m fl. för att diskutera konceptkatalogen. Deltagarna fick gruppvis fundera över om konceptkatalogen lever upp till fakultetens vision om hur vi vill arbeta i framtiden. Finns alla funktioner och behov med och är sambandsschemana de optimala? För att börja från … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp stödfunktioner/Arbetsgrupp-forskning/Arbetsgrupp-utbildning 0

Hur påverkar ny teknologi våra undervisningslokaler?

Igår hölls ett seminarium om hur man kan använda ny 3D teknologi i undervisningen. Lärarrepresentanter från verksamheten var inbjudna för att få en presentation av Dag Eklund från Sensavis. Han visade ett simuleringsprogram där de byggt upp delar av människokroppen. På TV-skärmen kunde man resa genom människokroppen och se hur hjärtat slår och hur klaffarna arbetar med hjälp av en … Läs mer

Arbetsgrupp-utbildning 0

Workshop om våra framtida undervisnings- och studielokaler

Den första workshopen med arkitektkonsulterna har gått av stapeln. Fokus var på utformning av studielokaler. Tjugo personer från fakulteten var inbjudna för att diskutera det goda lärandet. Workshopen inleddes med att deltagarna fick se bildspel och filmer av befintliga lokaler och inspirerande miljöer, som exempel visades bland annat Campus Roskilde och University of Manchester.

Arbetsgrupp-utbildning 0

Studiebesök på Malmö högskola om deras byggprojekt Niagara

En delegation med representanter från arbetsgrupper och styrgrupp var på studiebesök på Malmö högskola för att höra om deras nybygge Niagara som ska vara klart 2015. Vi träffade MAHs byggchef och projektledare. De berättade om den nya bygget Niagara på 25000 kvm som ska ersätta lokaler på totalt 40 000 kvm fördelat på nio hus. I Niagaraprojektet vill man, precis som … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp stödfunktioner/Arbetsgrupp-forskning/Arbetsgrupp-utbildning/studiebesök 0

Storlek och utformning på undervisningslokaler

Arbetsgruppen med inriktning på utbildning har haft möte igen. Diskussionen handlade om hur många undervisningsalar vi behöver i ett framtida Forum Medicum och vilka storlekstyper som är ideala. Gudrun Edgren och Lena Stenson har pratat med alla programdirektörerna. De minsta grupprummen bör ta minst 10 personer och av den storleken behövs ganska många. Dessa grupprum kan också användas av studenterna … Läs mer

Arbetsgrupp-utbildning/Informationsmöten 0

Arbetsgruppen för det goda lärandet fortsätter diskussionen

Arbetsgruppen med inriktning på utbildning har haft en tredje träff och det diskuterades vad man tror om behovet av föreläsningssalar och metodrum i framtiden. Det kommer att behövas fler än de tre föreläsningssalar som finns på BMC idag. –  Men generellt kommer behovet av föreläsningssalar förmodligen att minska i framtiden. Grubb och GK-salen används inte så mycket idag, medan Fernströmsalen … Läs mer

Arbetsgrupp-utbildning 0

Framtidens utbildning och lokallogistik

Arbetsgruppen för utbildning har träffats igen och diskussionerna från det första mötet fortsatte. Gruppen diskuterade hur universitetsutbildningen kommer att se ut i framtiden och vad akademiska studier kommer att inbegripa. – Vi måste se till att studenter kan träffas och diskutera, det måste finnas lokaler som inbjuder till det. Flera mötesdeltagare betonade också att behoven av de praktiska momenten i … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp-utbildning 0

Arbetsgruppen för utbildning är i gång

Ett första möte har hållits med de nya gruppmedlemmarna, se deltagare. De har satts in i projektet och det som kom fram ur visionsgruppernas arbete under förstudiefasen. Nu gäller det för arbetsgrupperna att fortsätta konkretisera visionerna ur förstudierapporten. Under mötet diskuterade deltagarna hur de tror våra framtida utbildningar kommer att genomföras och kräva för lokaler. De två huvudfrågorna är: hur … Läs mer

Arbetsgrupp-utbildning 0

Beslut om arbetsgrupper

Dekanus har nu beslutat om att tre arbetsgrupper ska fortsätta arbetet med att konkretisera vårens visioner till hösten. Arbetsgrupperna är följande: Arbetsgruppen för den goda arbetsplatsen och forskningsmiljö Arbetsgruppen för samordning av grundutbildningarna Arbetsgruppen för ett samlat resurscentrum och publika lokaler De ska särskilt titta på: lokalerna för forskning, inklusive utformningen av de individuella arbetsplatserna för lärare/forskare, samtalsrum, intervjurum och … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp stödfunktioner/Arbetsgrupp-forskning/Arbetsgrupp-utbildning Etiketter , , , , , , | 0