Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Sida 1 / 4

Portar och fasad i nya godsmottagningen på BMC gård. Foto.
augusti 11, 2023 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Sista projektinformationen! Detta blir den sista informationsbrevet eftersom projektet vecka 34 överlämnar den sista delen till verksamheten. Fram till och med v. 37 kommer …
  • bygginformation
0 Kommentarer
Byggarbetare jobbar på två liftar med att montera innertak. Foto.
juli 6, 2023 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Besiktning pågår! Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd! Bygginformation: Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som …
  • bygginformation
0 Kommentarer
Forum Medicum i kvällssol. Foto.
juni 22, 2023 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Arbeten i slutskede! Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd! Bygginformation: Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär …
  • bygginformation
0 Kommentarer
Porten till nya godsmottagningen vid hus I. Foto.
juni 2, 2023 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Portar på plats! Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd! Bygginformation: Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär …
  • bygginformation
0 Kommentarer
Byggarbetare jobbar på två liftar med att montera innertak. Foto.
maj 23, 2023 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Arbete med Godsmottagningen i full gång! Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd! Bygginformation: Fetmarkerad text är arbeten …
  • bygginformation
0 Kommentarer
Skylten Faculty of Medicine på Forum Medicums fasad. Foto.
maj 5, 2023 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Faculty of Medicine! Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd! Bygginformation: Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär …
  • bygginformation
0 Kommentarer
Forum Medicum-huset med skulpturen Vertikal komposition i förgrunden. Foto.
april 24, 2023 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Vertikal komposition! Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd! Bygginformation: Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som …
  • bygginformation
0 Kommentarer
Forum Medicums fasad med trädgren i förgrunden. Foto.
april 12, 2023 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Överlämning inom räckhåll! Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!  Bygginformation: Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär …
  • bygginformation
0 Kommentarer
Hörna av Forum Medicums fasad. Foto.
mars 24, 2023 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Kontraster i fasad! Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd! Bygginformation: Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär …
  • bygginformation
0 Kommentarer
Överblicksbild över foajén på Forum Medicum. Foto.
mars 10, 2023 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Golvläggning pågår! Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd! Bygginformation: Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som …
  • bygginformation
0 Kommentarer