Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Arkitekternas förslag klara!

De tre arkitektbyråerna har nu haft slutpresentationer av sina gestaltningsförslag för Forum Medicum. Inbjudna till slutpresentationen var fakultetsstyrelse, fakultetsledning, nämndsordföranden, styrgrupp, prefekter och administrativa chefer i Lund.

Det var tre spännande och attraktiva förslag som presenterades. De var väldigt olika men hade ändå hade en del gemensamt. Gemensamt för dem alla var att det slagit an på att det skulle vara öppet och välkomnande ut mot Sölvegatan. De har skapat flexibla lösningar med mycket ljus och högt i tak. Alla förslagen har tydliga mötesplatser med stora samlande publika ytor som gjorda för att skapa ett hus med liv och rörelse. Många balkonger/terrasser både inne och ute där man har bra överblick. Flexibla lösningar som lätt går att anpassa efter behov. Förslagen innehöll många gröna utemiljöer både i marknivå och på tak.

Arkitekterna har utgått från vår konceptkatalog där visioner och lokalbehov finns beskrivna samt egna erfarenheter.

Slutpresentation23

Nu kommer en partsammansatt bedömningsgrupp att analysera de tre olika förslagen och slutligen välja det alternativ som bäst fungerar med våra behov, våra befintliga byggnader samt passar in i stadsplanen och universitetets campusplan. I slutet av oktober ska bedömningsgruppens arbete vara klart och arkitektförslag valt. Av formella skäl kommer de tre förslagen inte att göras tillgängliga förrän bedömningsgruppens arbete är slutfört.