Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet där verksamheterna vid nuvarande HSC och BMC integreras

Visa expanderat
februari 12, 2013 | forummedicum

Forum Medicum är namnet på ett samlat medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum, där Medicinska fakultetens verksamheter på Health Sciences Centre (HSC) och BMC (Biomedical Center) …
 • Informationsmöten
0 Kommentarer
augusti 23, 2019 | Anna Hellgren

Systemhandlingarna redo att granskas

På onsdagens informationsmöte fick remissinstanser och andra intresserade en genomgång av systemhandlingarna för den nya byggnaden på Sölvegatan. Akademiska Hus konsulter presenterade utformningen av …
 • Informationsmöten
0 Kommentarer
augusti 16, 2019 | Anna Hellgren

Dags för höstens första informationsmöte

Tid & plats: 21 augusti, kl. 08:30 - 12:00, Belfragesalen (D15) Systemhandlingarna är nu klara för att skickas ut för granskning till remissinstanserna. I …
 • Informationsmöten
0 Kommentarer
juni 26, 2019 | Anna Hellgren

Hallå där Lars Palm!

"Hög kompetens och samarbetsvilja kommer att resultera i en fantastisk byggnad med ett fantastiskt innehåll!" I en serie intervjuer får du inblick i vad …
 • Intervjuer
0 Kommentarer
juni 20, 2019 | Anna Hellgren

Nya illustrationer av Forum Medicum

Projektet har glädjen att publicera nya illustrationer av Forum Medicum. Illustrationerna är en förfining av tidigare visionsbilder och är framtagna av Henning Larsens arkitektbyrå. …
 • Informationsmöten
0 Kommentarer
juni 17, 2019 | Anna Hellgren

På gång i Forum Medicum

Vad händer i projektet nu? Just nu är projektet mitt uppe i systemhandlingsfasen. Under denna fas arbetar projektparterna vidare med underlaget från programhandlingsfasen vilket …
 • Informationsmöten
0 Kommentarer
maj 2, 2019 | Anna Hellgren

Forum Medicum informationsmöte

Tid och plats: 15 maj kl. 10-12, H01, HSC, Baravägen 3 Vill du veta mer om vad som händer och hur man arbetar i …
 • Informationsmöten
0 Kommentarer
april 12, 2019 | Anna Hellgren

Detaljplan för Forum Medicum antagen

Forum Medicum projektet har tagit ett steg framåt på vägen mot ett färdigt hus 2023. Byggnadsnämnden i Lund beslutade igår om att godkänna ändringen …
 • Informationsmöten
0 Kommentarer
mars 12, 2019 | Anna Hellgren

Informationsmöte om Forum Medicum

TID & PLATS: 20 Mars KL. 14:45 - 16:20, H01, HSC, Baravägen 3 Håll dig uppdaterad om vad som händer i projektet! Den 20 …
 • Informationsmöten
0 Kommentarer
januari 30, 2019 | Anna Hellgren

MoRe-Lab workshop

Steven Schmidt, projektledare för MoRe-Lab, anordnade förra veckan ett första ”World Café”. Ambitionen är hög: labbet i Lund ska bli världsledande inom den hälsovetenskapliga …
 • Informationsmöten
0 Kommentarer
december 17, 2018 | forummedicum

Viktigt beslut fattat om Forum Medicum

På fakultetsstyrelsemötet den 12 december beslöts att Forum Medicum-projektet nu går vidare i nästa fas – systemhandlingsfasen. Målet är att fakulteten ska kunna flytta …
 • Informationsmöten
0 Kommentarer
november 6, 2018 | forummedicum

7,5 miljoner till Forum Medicum MoRe Lab

LMK-stiftelsen har beslutat att ge 7,5 miljoner kronor för att stödja uppbyggnaden av ett ”Movement and Reality lab” för hälsovetenskaplig forskning i det nya …
 • Informationsmöten
0 Kommentarer
Äldre inlägg