Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Visa expanderat
Portar och fasad i nya godsmottagningen på BMC gård. Foto.
augusti 11, 2023 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Sista projektinformationen! Detta blir den sista informationsbrevet eftersom projektet vecka 34 överlämnar den sista delen till verksamheten. Fram till och med v. 37 kommer …
  • bygginformation
0 Kommentarer
Byggarbetare jobbar på två liftar med att montera innertak. Foto.
juli 6, 2023 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Besiktning pågår! Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd! Bygginformation: Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som …
  • bygginformation
0 Kommentarer
Forum Medicum i kvällssol. Foto.
juni 22, 2023 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Arbeten i slutskede! Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd! Bygginformation: Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär …
  • bygginformation
0 Kommentarer
Passerkort hålls upp mot kortläsare. Foto.
juni 16, 2023 | Johanna Erlandson

Flyttinfo – Medfaks passagekort

För de som behöver Medfaks passagekort för att komma in på Forum Medicum, så har det uppstått förseningar på grund av GDPR. Tillverkningen av …
  • Flyttinfo
0 Kommentarer
Porten till nya godsmottagningen vid hus I. Foto.
juni 2, 2023 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Portar på plats! Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd! Bygginformation: Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär …
  • bygginformation
0 Kommentarer
maj 31, 2023 | Johanna Erlandson

Flyttinfo – AV-utrustning

Här är ett tydliggörande vad som gäller för AV-utrustning som i dag finns på HSC. Eventuell AV-utrustning som ska med från HSC ska märkas …
  • Flyttinfo
0 Kommentarer
Byggarbetare jobbar på två liftar med att montera innertak. Foto.
maj 23, 2023 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Arbete med Godsmottagningen i full gång! Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd! Bygginformation: Fetmarkerad text är arbeten …
  • bygginformation
0 Kommentarer
Skylten Faculty of Medicine på Forum Medicums fasad. Foto.
maj 5, 2023 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Faculty of Medicine! Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd! Bygginformation: Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär …
  • bygginformation
0 Kommentarer
Flyttkartong, tejp och sax. Foto.
maj 4, 2023 | Johanna Erlandson

Flyttinfo v 18-19

I flytten till Forum Medicum är det ju mycket grundutbildningsinventarier som ska flyttas med. Detta kommer att hanteras från centralt håll. Här är tidplanen …
  • Flyttinfo
0 Kommentarer
Grå arbetsstol på hjul. Foto.
april 27, 2023 | Johanna Erlandson

Fler möjligheter att prova ut arbetsstol

Det står sedan en tid tillbaka en provarbetsplats uppställd vid receptionen på HSC där man kan se hur arbetsplatserna kommer att vara möblerade på …
  • Flyttinfo
0 Kommentarer
Äldre inlägg