Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Visa expanderat
Gavel på Forum Medicum bredvid gamla vattentornet. Foto.
juli 1, 2022 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Sommartider och minskad aktivitet på bygget! Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd! Bygginformation: Fetmarkerad text är arbeten …
  • bygginformation
0 Kommentarer
Grävskopa tar upp stenläggning utanför Hus I. Foto.
juni 17, 2022 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Se upp på innergården! Nu är det byggarbetsområde även vid hus I. Vi får hjälpas åt att vara lite extra vaksamma. Tänk på att …
  • bygginformation
0 Kommentarer
Översikt över var det ska sågas. Ritning.
juni 8, 2022 | Johanna Erlandson

Bullrande aktivitet 8-9 juni

8-9 juni kommer det att utföras sågning och bilning i betong på markplan i ”långa gången” (se markerat i bild), vilket kommer att bullra …
  • bygginformation
0 Kommentarer
juni 3, 2022 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Nu startar ombyggnaden i hus I och tillbyggnaden av en ny godsmottagning! Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas …
  • bygginformation
0 Kommentarer
maj 20, 2022 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Ombyggnaden av hus H är i sitt slutskede! I samband med att ombyggnaden av hus H färdigställs så påbörjas ombyggnaden av hus I samt …
  • bygginformation
0 Kommentarer
Bild på ny byggnad synlig mellan äldre byggnader. Foto.
maj 6, 2022 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Det nya möter det gamla! Vy från ett annat håll. Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd! Bygginformation: …
  • bygginformation
0 Kommentarer
Health Science Center ingång. Foto.
maj 3, 2022 | Johanna Erlandson

Uppdatering om HSC Paviljong och BMC Hus I

HSC Paviljong Den 2 maj kommer slutbesked från kommunen och den 5-6 maj går flytten från I10-12. Från och med 9 maj är det …
  • Allmän information
0 Kommentarer
april 22, 2022 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Beklädnaden i längst upp i atriet är på plats! Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd! Bygginformation: Fetmarkerad …
  • bygginformation
0 Kommentarer
april 8, 2022 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Antalet yrkesarbetare ökar! Nu jobbar 80 personer med bygget av Forum Medicum. Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas …
  • bygginformation
0 Kommentarer
mars 25, 2022 | Johanna Erlandson

Bygginfo

Antalet yrkesarbetare ökar! Nu jobbar 80 personer med bygget av Forum Medicum. Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas …
  • bygginformation
0 Kommentarer
Äldre inlägg