Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Arbetsgruppen för utbildning är i gång

Ett första möte har hållits med de nya gruppmedlemmarna, se deltagare. De har satts in i projektet och det som kom fram ur visionsgruppernas arbete under förstudiefasen.

Nu gäller det för arbetsgrupperna att fortsätta konkretisera visionerna ur förstudierapporten.

Under mötet diskuterade deltagarna hur de tror våra framtida utbildningar kommer att genomföras och kräva för lokaler. De två huvudfrågorna är: hur kommer vi att undervisa i framtiden, vilka lokaler kommer att behövas för det och hur använder vi våra resurser på rätt sätt. Med tanke på digitalisering och att mycket av studierna kan skötas på distans så är det svårt att förutsäga morgondagens behov.

– Vi får se vad MOOC (Massive Open Online Courses) och liknande kommer att få för effekter på lång sikt? Kanske behövs inte föresläsningslokaler i framtiden?

Men gruppen var rörande överens om att möten är viktigt för lärandet och att behovet att läsplatser än så länge bara verkar öka.

–  Samtidigt, om vi lägger mer pengar på studieplatser blir det mindre pengar till lärare.

Det nya kunskapscentrat kommer att kräva bättre samordning mellan de olika utbildningarna och en ökad bokningsgrad över arbetsdagen. Ett förslag som kom upp var att ha differentierade taxor, där det är billigare att hyra lokaler på impopulära tider.

Interaktionen mellan teori och praktik togs också upp som en viktig fråga och fler metodrum stod på önskelistan.

Arbetsgruppen ska träffas igenom en månad och till dess har de i läxa att fundera över vad man tror händer i framtiden? Hur använder vi de möjligheter som finns? Och att hitta goda exempel.

september 19, 2013

Inlägget postades i

Arbetsgrupp-utbildning