Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Beslut om arbetsgrupper

Dekanus har nu beslutat om att tre arbetsgrupper ska fortsätta arbetet med att konkretisera vårens visioner till hösten. Arbetsgrupperna är följande:

  • Arbetsgruppen för den goda arbetsplatsen och forskningsmiljö
  • Arbetsgruppen för samordning av grundutbildningarna
  • Arbetsgruppen för ett samlat resurscentrum och publika lokaler

De ska särskilt titta på:

  • lokalerna för forskning, inklusive utformningen av de individuella arbetsplatserna för lärare/forskare, samtalsrum, intervjurum och gemen­samma resurser för forskningsinfrastruktur
  • undervisningslokaler och metodrum och resurser som kan samutnyttjas mellan de olika utbildningarna och mellan forskning och undervisning
  • vilka funktioner som skall ingå i ett samlat resurscentrum för stöd­funktioner (och därmed indirekt vilka administrativa funktioner som får karaktären av back office)

Läs mer om Dekanus beslut om arbetsgrupper

Tack alla ni som på ett eller annat sätt har bidragit i vårens arbete!