Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Om Forum Medicum

Välkommen till Forum Medicums blogg. Här hittar du information om projektprocessen och om framtida verksamheter och aktiviteter som är planerade att bedrivas i Forum Medicum.

Vem riktar sig bloggen till?
Bloggen riktar sig till alla medarbetare och studenter vid Medicinska fakulteten och andra med intresse för projektet.

Vad är Forum Medicum?
Forum Medicum är benämningen på det planerade kunskapscentret för utbildning och forskning där dagens verksamheter vid HSC och BMC ska rymmas under ett och samma tak.

Varför behövs Forum Medicum?
Förslaget till ett nytt kunskapscentrum i anslutning till BMC tar sitt avstamp i en utredning om fakultetens befintliga lokaler som gjordes 2012. I utredningen drogs slutsatsen att HSC:s befintliga lokaler är bristfälliga och att fakulteten därför bör undersöka möjligheten att bygga en ny byggnad i anslutning till BMC.

Vad är syftet med Forum Medicum?
Syftet är att tillgodose moderna lokaler för verksamheterna och att i synnerhet tillvarata värdefulla möjligheter till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård. Det finns även flertalet strategiska fördelar för den hälsovetenskapliga forskningen att ha en mer central placering på campus i nära anslutning till BMC.

Hur har processen gått till?
Projektet inleddes våren 2013 med en förstudie där tre visionsgrupper arbetade med olika fokusområden: utbildning, forskning och stödfunktioner. I en andra fas har dessa visioner konkretiserats med stöd av arkitektkonsulter. Idag har arbetet kommit en bra bit på vägen och vi befinner oss just nu i systemhandlingsfasen, den fas där byggnadens tekniska system utreds.

Vem skriver på bloggen?
Avsändare är Dekanus Erik Renström och projektgruppens ordförande Jakob Donnér. Bloggens administreras av Forum Medicums projektkommunikatör.

Länkar

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *