Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Projektdeltagare

Från och med 1 januari 2019 har följande projektgrupp vid Medicinska fakulteten i uppdrag att delta i den fortsatta projekteringen av Forum Medicum:

Jakob Donnér, ordförande
Joanna Oberda, projektledare
Hugh Connell, särskilt ansvar för frågor om logistik- och godshantering
Thomas Hellmark, särskilt ansvar för frågor om utbildningsverksamhetens behov
Cecilia Lundberg, BMC Styrelseordförande
Jörgen Malmsten, tf ekonomichef Medicinska fakulteten

Studentrepresentanter
Representant ordförande Medicinska föreningen
Representant ordförande Vårdvetenskapliga studentföreningen
Representant SSGI studentförening

Projektkommunikatör
Anna Hellgren

Beslut DNR STYR 2018/1153

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *