Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Projektdeltagare

Från och med 1 januari 2019 har följande projektgrupp vid Medicinska fakulteten i uppdrag att delta i den fortsatta projekteringen av Forum Medicum:

Jakob Donnér, ordförande
Joanna Oberda, projektledare
Hugh Connell, särskilt ansvar för frågor om logistik- och godshantering samt avdelningschef verksamhetsstöd
Thomas Hellmark, särskilt ansvar för frågor om utbildningsverksamhetens behov
Cecilia Lundberg, BMC styrelseordförande
Åsa Söderberg, ekonomichef Medicinska fakulteten
Andreas Andersson, administrativ chef, Institutionen för Hälsovetenskaper
Gunnar Söderqvist, processledare Facility management

Studentrepresentanter
Emily Ljungqvist, representant ordförande Medicinska föreningen
Vanja Adbo Nicholls, representant ordförande Vårdvetenskapliga studentföreningen
Elin Andrén, representant SSGI studentförening.

Beslut

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *