Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Arbetsgruppen för det goda lärandet fortsätter diskussionen

Arbetsgruppen med inriktning på utbildning har haft en tredje träff och det diskuterades vad man tror om behovet av föreläsningssalar och metodrum i framtiden. Det kommer att behövas fler än de tre föreläsningssalar som finns på BMC idag.

–  Men generellt kommer behovet av föreläsningssalar förmodligen att minska i framtiden. Grubb och GK-salen används inte så mycket idag, medan Fernströmsalen ofta är bokad.

När det gäller metodrum så kommer de hälsovetenskapligt lab (Health Sciences lab) som redan finns, naturligtvis behöva återskapas, med möjligheter till högkvalitativa tester av
bland annat kondition, styrka, balans, EMG samt hälsoparametrar. Gärna i större skala med bättre möjlighet för att kombinera undervisning och forskning.  Önskemål om metodrum för enklare utbildningsmoment kom också upp. Metodrum för olika praktiska moment som till exempel injektion, sondsättning, bäddning, droppsättning, PVK, OSCE och allt det som krävs av studenterna inför VFU:n.

–  Vi kanske kan ha en stor generisk lokal och ha olika förrådsmoduler på hjul för de olika momenten som rullas fram, t ex injektion.

Annat att ta med i beräkningarna är audiologernas och logopedernas speciella behov av ljudisolering. Till nästa möte den 2 december ska förhoppningsvis avtal med valda arkitektkonsulterna slutits.

november 12, 2013

Inlägget postades i

Arbetsgrupp-utbildning