Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Storlek och utformning på undervisningslokaler

Arbetsgruppen med inriktning på utbildning har haft möte igen. Diskussionen handlade om hur många undervisningsalar vi behöver i ett framtida Forum Medicum och vilka storlekstyper som är ideala. Gudrun Edgren och Lena Stenson har pratat med alla programdirektörerna. De minsta grupprummen bör ta minst 10 personer och av den storleken behövs ganska många. Dessa grupprum kan också användas av studenterna som läsplatser när de inte är bokade. Behov av salar för 25 personer, 40 personer och 80 har också kommit fram och bekräftades av gruppen. De befintliga salarna på BMC, Fernström, Grubb och GK-salen kommer att finnas kvar. Frågan är hur många fler stora föreläsningssalar som kommer att behövas.

–  Nätbaserade föreläsningar kommer förmodligen att göra att föreläsningssalar kommer att minska.

Därefter diskuterades om vi ska ha platta föreläsningssalar eller föreläsningssalar med gradänger.

Gradänger har fördelen att man får plats med fler, alla ser, men de är lokaler som inte går att använda till något annat, t ex grupparbeten mm. Case-salar på EHL togs upp som exempel på något mellanting, de är halvrunda med nivåskillnader där man kan sitta gruppvis och där man kan ha föreläsningar och grupparbete i samma sal.

Vi ska ju bygga för morgondagens lärandemiljö och den kanske inte kommer att ha så mycket regelrätt katederundervisning.

Till nästa gång har gruppen i läxa att tänka över antalet salar och vad som är rimligt samt över behovet av speciallokaler av olika slag.

Om du har några andra idéer om storlek på undervisningslokaler eller om det ska vara platt eller gradäng föreläsningssal, hör av dig.

december 5, 2013