Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

FAQ – inplacering och inflyttning i Forum Medicum och intilliggande byggnader

Stenar med ett frågetecken ritat på en sten. Foto.

I den här FAQ:n (frequently asked questions) har vi samlat frågor och svar på de vanligaste frågorna kring inplacering, inflyttning, möblering mm. Har du ytterligare frågor du skulle vilja lägga till här, så vänligen lägg ett mail till Johanna Erlandson, johanna.erlandson@med.lu.se.

Inplacering

Vem beslutar om var olika grupper ska sitta i Forum Medicum och intilliggande byggnader på BMC?
Dekanus har gett lokalsamordningssnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på hur lokalerna ska fördelas mellan verksamheterna. Uppdraget omfattar arbetsplatser för universitetslärare och forskare, kanslier och andra stödfunktioner, men inte lokaler för utbildning eller studieplatser. Fem beredningsgrupper har inom ramen för detta arbetat tillsammans och tagit fram ett förslag utifrån behov och arbetsuppgifter och har presenterat ett förslag på vilka verksamheter de anser bör sitta nära varandra. Beslutet om slutgiltig lokaltilldelning har sedan tagits av dekanus 6 oktober 2022 efter MBL-förhandling och risk- och konsekvensanalys.

När tas beslut om var olika grupper ska sitta?
Beslutet om slutgiltig lokaltilldelning har tagits av dekanus 6 oktober 2022 efter MBL-förhandling och risk- och konsekvensanalys. Den detaljerade inplaceringen på de olika våningsplanen i Forum Medicum kommer att göras gemensamt av berörda verksamheter per våningsplan och ska vara klart senast 15 januari 2023.

Hur tar man fram underlaget till beslutet om var olika grupper ska sitta?
Dekanus har gett lokalsamordningssnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på hur lokalerna ska fördelas mellan verksamheterna. Uppdraget omfattar arbetsplatser för universitetslärare och forskare, kanslier och andra stödfunktioner, men inte lokaler för utbildning eller studieplatser. Det skapades fem beredningsgrupper utifrån behov och arbetsuppgifter. De har presenterat ett förslag på vilka verksamheter de anser bör sitta nära varandra. Därefter har de lämnat ett förslag med placering på verksamhetsnivå. Beslutet om slutgiltig lokaltilldelning har sedan tagits av dekanus 6 oktober 2022 efter MBL-förhandling och risk- och konsekvensanalys.

När får jag reda på var jag ska sitta?
Det förslag som tas fram av lokalsamordningsnämnden kommer att vara på avdelnings-/gruppnivå, så det slutliga beslutet som tagits av dekanus ger svar på var din avdelning/grupp kommer att bli placerad. Det är sen upp till varje avdelnings-/gruppchef att fördela de individuella platserna inom gruppen, vilket kommer att vara klart senast 15 januari 2023.

Vem ska jag prata med om jag inte är nöjd med min inplacering?
I första hand ska du prata med din chef om du inte är nöjd med din inplacering.

Möblering

Vilken utrustning kommer att finnas på min nya arbetsplats?
På varje arbetsplats i den nya byggnaden kommer det att finnas skrivbord, arbetsstol och skåp. Det kommer också att finnas möjlighet att sätta upp enstaka bokhyllor i de gemensamma utrymmena.

Kan jag välja vilka möbler jag vill ha på min arbetsplats?
I huvudsak kommer möblemanget att bestämmas av den inredningsstil som är vald till det nya huset och som passar in i Med-service system för lagerhållning och ersättning av möbler. Det innebär att det kommer att finnas höj- och sänkbart skrivbord, skrivbordshurts och individuella skåp på alla platser som antingen är äldre möbler som renoverats eller nyinköpta möbler. Vad gäller arbetsstolar så kan du ta med dig stolar som är ergonomiskt utprovade till dig personligen, men de måste då kläs om för att passa in i den inredningsstil som finns i lokalerna i övrigt. För de som inte har med sig en stol kommer det att finnas en upphandlad stolsmodell som alla får. Den är fullt justerbar och ska fungera ergonomiskt för de flesta. Om modellen inte fungerar och man måste ha en anpassad modell, så ska man kontakta företagshälsovården liksom tidigare.

Jag har en ergonomiskt utprovad stol på min nuvarande arbetsplats, kommer jag att kunna flytta med den?
Ja, det kommer att gå att flytta med sig en ergonomiskt utprovad stol, men den måste då kläs om för att passa in i den inredningsstil som finns i lokalerna i övrigt.

Kommer skrivborden att vara höj- och sänkbara?
Ja, det kommer de att vara.

Vem bestämmer vilka möbler som kommer att finnas på arbetsplatserna?
I huvudsak kommer möblemanget att bestämmas av den inredningsstil som är vald till det nya huset och som passar in i Med-service system för lagerhållning och ersättning av möbler. Det innebär att det kommer att finnas höj- och sänkbara skrivbord, skrivbordshurts och individuella skåp på alla platser som antingen är äldre möbler som renoverats eller nyinköpta möbler. Vad gäller arbetsstolar så kan du ta med dig stolar som är ergonomiskt utprovade till dig personligen, men de måste då kläs för att passa in i den inredningsstil som finns i lokalerna i övrigt. För de som inte har med sig en stol kommer det att finnas en upphandlad stolsmodell som alla får. Den är fullt justerbar och ska fungera ergonomiskt för de flesta. Om modellen inte fungerar och man måste ha en anpassad modell, så ska man kontakta företagshälsovården liksom tidigare. För andra möbler som kan behövas i kontorsmiljön så behöver det diskuteras från fall till fall med de olika grupperna. Om ni har speciella önskemål, så vänligen kontakta Joanna Oberda, joanna.oberda@med.lu.se.

Kan jag ta med mig min skrivbordsstol?
Ja, du kan ta med din arbetsstol, men den kan eventuellt behöva kläs om för att passa in med övrigt möblemang.

Får man ha personliga föremål, bilder etc i den nya öppna arbetsmiljön?
Ja, det går bra, men för att det ska vara trivsamt för alla så är det viktigt att hålla ordning på sin arbetsplats och gärna ha så få saker som möjligt framme på skrivbordet.

Var ska jag förvara alla mina böcker?
Du kan förvara dina böcker dels i det låsbara skåp som kommer att finnas till varje arbetsplats, dels i de öppna bokhyllor som kommer att finnas. Om du har behov av mer förvaringsutrymme, så behöver man ta fram en lösning från fall till fall i de olika grupperna. Om ni har sådana behov, så vänligen kontakta Joanna Oberda, joanna.oberda@med.lu.se.

Jag har viktiga planscher och bilder som jag behöver ha uppe för mitt arbete. Var kan jag sätta upp dem om jag arbetar i ett öppet landskap?
Tillgången till fria täta väggytor lämpade för planscher, konst och bilder kommer att vara begränsad i kontorslokalerna. Det kan dock finnas andra lösningar för att täcka sådana behov Om ni har sådana behov, så vänligen kontakta Joanna Oberda, joanna.oberda@med.lu.se.

Flytten

När ska jag flytta?
Flytten kommer att ske i etapper under sommaren 2023. Det kommer under våren 2023 att skickas ut information om vad som gäller specifikt för olika avdelningar och individer vad gäller tidpunkt för flytt och andra praktikaliteter i samband med flytten.

Hur går flytten till?
Detaljerna kring flytten är inte spikade än, utan håller på att utarbetas inom ramen för Forum Medicum-projektet. Det som är klart är att alla som ska flytta kommer att få praktisk hjälp med detta. Det kommer under våren 2023 att skickas ut information om vad som gäller specifikt för olika avdelningar och individer vad gäller tidpunkt för flytt och andra praktikaliteter i samband med flytten.

Vad behöver jag göra för att förbereda flytten?
Det är bra om du redan nu börjar gå igenom vad du har på ditt kontor och bestämma vad som ska flyttas med och vad som ska slängas. För att göra flytten så enkel som möjligt rekommenderar vi att du redan under hösten börjar rensa ut och slänga det som inte ska flyttas med till det nya kontoret.

Vem hjälper mig att flytta?
Du är själv ansvarig för att packa dina saker. En flyttfirma kommer sedan att transportera nedpackat material till din nya arbetsplats. Du ska sedan själv packa upp ditt material. Detaljerna kring flytten är inte spikade än, utan håller på att utarbetas inom ramen för Forum Medicum-projektet. Det som är klart är att alla som ska flytta kommer att få praktisk hjälp med packmaterial mm och vi kommer längre fram att återkomma med information om vem som hjälper till med själva flytten.

Hur får jag tillgång till flyttkartonger?
Flyttkartonger och annat som behövs för flytten kommer att tillhandahållas i god tid innan det är dags att flytta. Det kommer under våren 2023 att skickas ut information om vad som gäller specifikt för olika avdelningar och individer vad gäller tidpunkt för flytt och andra praktikaliteter i samband med flytten.

Vem ska packa mina saker?
Du packar själv ner och upp dina saker. Flyttfirman kommer att se till att nedpackat material finns på din nya arbetsplats att packa upp.

Var ska jag göra av saker som jag inte vill ta med mig, utan som ska slängas?
Du ska i största möjliga mån lämna saker som ska slängas till återvinning. Du lämnar dem på de ställen på HSC och BMC där du vanligen lämnar saker till återvinning.

Hur vet jag att mitt arbetsmaterial och mina möbler hamnar på rätt ställe under flytten?
Inför flytten kommer du att behöva fylla i behövlig information såsom namn, e-mail, Lucat-id, rumsnummer mm i en excelfil som sedan kommer att användas som underlag för märkning av dina flyttlådor och som underlag till flyttfirman.

Ska jag ta med mig min skrivbordslampa?
Nej, det finns erforderlig belysning över alla arbetsplatser.

Skall allt inredningsmaterial (julpynt, kaffekokare, koppar, vattenkokare etc) tas med?
Inget av detta ska tas med.

Ska något porslin och dylikt tas med av respektive forskargrupp?
Nej, lunchrummen kommer att utrustas med porslin, kaffebryggare, vattenkokare mm av Forum Medicum-projektet och Med-service.

Vem utrustar lunchrummen?
Lunchrummen kommer att utrustas med porslin, kaffebryggare, vattenkokare mm av Forum Medicum-projektet och Med-service.

Har Med -Service koll på alla avtal för växter, kaffemaskiner, kopieringsapparater m m som skall sägas upp innan flytten?
Ja, dessa avtal kommer att sägas upp i god tid före utflyttning.

Ska kontorsmaterial så som hålslagare och häftapparat tas med av respektive forskargrupp eller kommer det att finnas en station för detta i varje sektion?
Det kommer att finnas fyra kopieringsrum per våningsplan och dessa kommer att vara utrustade med kopiator. Lösa saker som hålslag, häftapparat mm bör du/din grupp ta med själva.

Vad gör vi med historiska föremål, t ex sådant vi har i monter idag och med gamla porträtt?
Detta är inte klart än, så den här frågan kommer att besvaras senare.

Hur gör vi med alla avhandlingar som vi spikat upp?
Detta är inte klart än, så den här frågan kommer att besvaras senare.

Vad gäller för oss som skall flytta till I-huset med inventarier (skrivbord, stol, besöksstol, bokhyllor, avlastningsbord)? Skall detta tas med eller ingår befintlig möblering exkl skrivbordsstol?
Detta är inte klart än, så den här frågan kommer att besvaras senare.

Hur ska jag göra för att få min fasta telefon inkopplad?
Det kommer inte att finnas fasta telefoner i Forum Medicum. De som inte redan har en mobiltelefon och har behov av arbetstelefon kommer att behöva köpa en sådan eller skaffa e-sim till sin privata mobil. E-sim kan man stänga av och på i sin privata mobil. Med-IT har tagit fram följande alternativ på telefoner i olika prisklasser och med mer eller mindre avancerade funktioner:

 • Samsung Galaxy S22 Ultra – SM-S908BZKDEUB – 8 817,00 kr
 • Samsung Galaxy S21FE – SM-G990BZADEUB – 5 712,00 kr kr
 • Samsung Galaxy A53 5G – SM-A528BZKCEEB – 2 956,00 kr
 • Apple iPhone 13 Pro 256GB – MLVP3QN/A – 7 134,17 kr
 • Apple iPhone 13 128GB – MLPJ3QN/A – 6 365,95 kr
 • Apple iPhone SE (2020) 64GB – MHGR3QN/A – 2 121,78 kr
 • NOKIA 105 DS 2019 BLACK – 214 kr

Behöver jag göra något för att säkerhetskopiera min dator?
Med-IT rekommenderar starkt att man går in i någon av våra LU-gemensamma klientplattformar (pc.lu.se eller mac.lu.se) eftersom dessa har inbyggd backup av data. Om man är kopplad till dessa behöver man inte göra någon säkerhetskopiering eftersom det sköts automatiskt. Om man däremot inte är inne i de här plattformarna är det lämpligt att göra en egen backup av datorn före flytt.

Om jag behöver en ny, fristående skärm till min dator ska jag beställa den före eller efter flytten?
Om man tänker köpa ny skärm inför flytten till Forum Medicum så bör man göra det redan nu eftersom det är minst 1,5 mån leveranstid just nu.

Hur är det ordnat med kopiatorer?
Det kommer att finnas fyra kopieringsrum på varje våningsplan.

Jag har en egen skrivare, vad gör jag med den?
För egna s.k. lokala skrivare tillhandahåller Med-IT enbart en korrekt konfigurerad nätverkskoppling (uttag kopplad till rätt VLAN). Beställning, installation, administration, underhåll och tonerbeställningar ska användaren/ägaren av skrivare själv hantera. Med-IT ger support bara till gemensamma kopiatorer som kommer att finnas på samtliga våningar.

Är det något jag måste arkivera som jag bör ta hand om innan flytten?
Vänligen kontakta Bengt Werner (bengt.werner@med.lu.se) för frågor om arkivering.

Jag förvarar alla underkända Läkemedelstentor på mitt rum. Hur ska dom förvaras på Forum Medicum?
Det kommer att finnas arkiv i källaren på Forum Medicum. Vänligen kontakta Bengt Werner (bengt.werner@med.lu.se) för frågor kring hur konfidentiellt material ska hanteras.

Det material som är löpande gallringsbart skall enligt Bengt Werner hanteras av IHV själv. Var finns utrymme för detta?
Det kommer att finnas ett arkiv i Forum Medicum med plats för det som är löpande gallringsbart.

Hur får jag nycklar eller passerkort?
Under våren kommer du att kunna hämta ut passerkort till Forum Medicum och BMC. Du kommer att kunna hämta ut passerkort i receptionen på HSC och BMC. Passerkortet kommer sedan att aktiveras när det är dags att flytta in. Från och med vilket datum du kommer att kunna hämta ut ditt passerkort kommer att meddelas under våren.

Under sommaren ska ju paketen styras om till BMC. Hur kan jag se till att detta blir gjort? Paket skickas ju automatiskt till den adress som står i ekonomisystemet.
Man måste ändra sin adress i Eken. Forumläret för att göra det hittar man här: https://forms.eken.lu.se/.

OM det inte fungerar och man behöver komma i direktkontakt med en administratör, så kontakta:
Ulrika Ström, gruppchef, ulrika.strom@eken.lu.se, +46 46 222 71 65

Nya kontorsmiljön, mötesrum mm

Hur ser miljön ut i kontorsvåningarna i den nya byggnaden?
Plan 14 har 128 arbetsplatser och plan 15 132 arbetsplatser, alltså sammanlagt 260 arbetsplatser. Arbetsplatserna är fördelade på fyra sektioner per våningsplan. Två sektioner delar på ett lunchrum. Arbetsytorna innehåller avskilda rum, arbetsplatser i öppna ytor, mötesrum i olika storlekar, telefon- och kopieringsrum. I övrigt finns det på de nedre våningsplanen i den nya byggnaden undervisningslokaler, och ytterligare större mötesrum café och restaurang. Överst i huset finns en representationsvåning.

Om jag ska ha min personliga arbetsplats i någon av de öppna ytorna, vilka möjligheter finns det då till ostört arbete?
Miljön är utformad för att minimera ljudstörningar från andra som arbetar i samma lokal. Det kommer dessutom att finnas skärmar uppsatta så att man är avskärmad från den som sitter mittemot. Vid behov kan skärmar också sättas upp mellan arbetsplatser som är bredvid varandra. Om du behöver samtala med andra finns det telefonrum för telefoni, videomöten och möten på tu man hand samt mötesrum för samtal och videokonferenser med ett flertal (6-15) personer.

Om jag ska ha videomöte och har min personliga arbetsplats i någon av de öppna ytorna, hur ska jag göra då?
Det finns telefonrum som rymmer två personer samt mötesrum för 6-15 personer där det också går bra att sitta om man har videomöten.

Om jag behöver ringa ett samtal och har min personliga arbetsplats i någon av de öppna ytorna, hur gör jag då?
Det finns telefonrum som du då i första hand ska använda dig av.

Vilken typ av mötesrum kommer jag ha tillgång till på min nya arbetsplats?
Intill din personliga arbetsplats finns det telefonrum för två personer och mötesrum för 6-15 personer. Mötescentrum innehåller lokaler för större sällskap och finns på plan 11 i den nya byggnaden, plan 13 i I-huset samt plan 15 i D-huset. Dessutom finns en lokal för representation på plan 16 i den nya byggnaden.

Kommer det att finnas tillräckligt med smårum och mötesrum för att täcka behovet av avskildhet när man har digitala eller fysiska möten?
Antalet telefonrum och mindre mötesrum är beräknad att räcka för det antal personer som har sina personliga arbetsplatser i kontorslokalerna. Förutom de stora möteslokalerna i mötescentrum finns det ytterligare små mötesrum på plan 11 i den nya byggnaden, plan 13 i I-huset samt plan 15 i hus D. För planerade samtal med och handledning av studenter finns tio samtalsrum på plan 12 och 13. Vissa av undervisningsrummen kommer att förses med utrustning för inspelning och distansundervisning.

Hur är akustiken i de nya lokalerna? Kommer man att kunna arbeta ostört?
Under projekteringen av den nya byggnaden har lokalernas akustiska kvaliteter ägnats stor uppmärksamhet. En akustikkonsult har hela tiden deltagit i projekteringsarbetet. Kollegor som behöver samtala kan använda telefonrum och mötesrum.

Det finns ett antal kontor på våningsplan 14 och 15. Hur stora är dessa och hur många kan sitta i varje kontor?
Enkelkontoren är 279 cm x 364 cm och dubbelkontoren är 279 x 538. Rummen är lika på bägge planen. Ventilationen är anpassad efter en respektive två arbetsplatser i rummen, man kan alltså inte ”klämma in” två arbetsplatser i ett enkelkontor.

Vilken ventilation finns i de nya lokalerna?
De nya lokalerna är utrustade med det bästa ventilationssystem som idag finns på marknaden. Detta ska garantera en god luftmiljö och en konstant temperatur i lokalerna året runt. Fasadglasens termiska egenskaper är också olika beroende på väderstreck.

Hur bestäms vilken temperatur det ska vara i lokalerna?
Temperaturen regleras centralt i byggnaden och bestäms av de standarder som finns för temperaturer i kontorslokaler.

Kommer det att finnas förråd och arkivutrymmen i de nya lokalerna?
Det kommer att finnas vissa förråd och arkivutrymmen i de nya lokalerna. Om du har behov av ett förråd eller arkiv, så kontakta Joanna Oberda och/eller Jakob Donnér när det blivit klart var olika verksamheter ska placeras.

Var ska man förvara lärarmaterial och kursböcker i den nya miljön?
I de nya lokalerna finns ett bibliotek med samma funktioner och omfattning som på HSC och BMC tillsammans. Det finns förvaringsrum för lärarmaterial i anslutning till specialundervisningsrummen i hus H och I. Hur dessa ska användas avgörs av berörda lärare och programdirektörer. För undervisningsverksamheter som inte äger rum i speciallokaler men använder speciell utrustning, vänligen kontakt Joanna Oberda och/eller Jakob Donnér.

Vilka undervisningslokaler och metodrum kommer att finnas i de nya lokalerna?
Utmed ”långa gången” finns tre befintliga föreläsningssalar. I den nya byggnaden finns samtalsrum för handledning, grupprum, rum av typen ”active learning classrooms” i olika storlek och med olika möblering samt rum möblerade för viss typ av ”case”-undervisning. I hus H och I inreds speciallokaler som metodrum med bl a britsar, ribbstolar och gynstol, kurslaboratorium för läkarutbildningen, rum för skapande verksamhet, läkemedelsförråd, sjukhussal och röntgenrum. Dessutom finns flera datasalar varav en utrustad för krävande bildvisning som t ex röntgenbilder.

Var kommer mina böcker förvaras efter flytten?
Varje arbetsplats kommer att utrustas med en låsbar förvaringshurts med plats för ungefär en hyllmeter böcker. Det kommer också att finnas några gemensamma bokhyllesektioner i varje sektion på våningsplan 14 och 15.

Kan man få utökad hyllplats för böcker?
Varje arbetsplats kommer att utrustas med en låsbar förvaringshurts som kommer att kunna inrymma ungefär en hyllmeter böcker. Det kommer också att finnas gemensamma bokhyllesektioner i vardera av de fyra sektionerna per våningsplan.

Vi kommer ha ca 1 hyllmeter tillgängligt för litteratur etc. Kommer vi också att få behålla en skrivbordshurts?
Varje arbetsplats kommer att utrustas med en låsbar förvaringshurts som kommer att kunna inrymma ungefär en hyllmeter böcker. Det kommer också att finnas gemensamma bokhyllesektioner i vardera av de fyra sektionerna per våningsplan.

Om man ska dela arbetsplats med någon annan, behöver man då också dela förvaringshurts? Och hur ska det fungera praktiskt?
Förvaringsskåpen vid respektive arbetsplats i de öppna landskapen kommer att öppnas och stängas med användarens passerkort. Det kommer att fungera på samma sätt som när vi öppnar dörrar med kort. Det innebär att om två personer delar på en förvaringshurts så kommer båda att ha möjlighet att öppna hurtsen med sitt passerkort, men ingen annan kommer att ha tillgång till hurtsen.

Kan soffgruppen i allmänna ytan (vid skrivbord) ersättas med mötesrum/enskilda rum?
Nej, däremot kan man välja att möblera ytan med mötesbord i stället för soffa.

Hur skyddar jag min dator från stöld?
Låsburar och låsvajer finns att beställa via Lupin (datortillbehörsavtal).

Var förvarar jag ytterkläder efter flytten?
Det kommer att finnas gemensamt utrymme för ytterkläder i varje sektion på våningsplanen.

Var förvarar jag värdesaker efter flytten?
Varje arbetsplats kommer att utrustas med en låsbar förvaringshurts där värdesaker kan förvaras säkert.

Var parkerar jag min bil?
Det finns parkeringsplatser utomhus och i parkeringsgaraget Granaten där man kan parkera sin bil. Läs mer om parkering och se kartor över området på parkeringssidan på Medarbetarwebben.

Var ställer jag min cykel? Finns det särskild förvaring för dyrbara cyklar?
Det kommer att finnas cykelställ såväl vid den nya byggnaden som på BMC:s gård. Det kommer inte att finnas särskild förvaring för dyrbara cyklar.

Kommer det att finnas lunchrestauranger på plats (alltså fler än ett alternativ)?
Det kommer att finnas restaurang på bottenplan i Forum Medicum. I närområdet finns ytterligare restauranger såsom restaurangerna på SOL och LUX m fl.

Kommer det finnas kreativa mötesplatser utomhus, typ på takterrass eller liknande?
Det kommer att vara möjligt att sitta på terrassen på Forum Medicum. Ytterligare uteplatser finns på I-husets tak samt i ”äppelträdgården” mellan Forum Medicum och Hus H.

Kommer det finnas (ute)gym/duschar mm för friskvård som samtliga anställda kan utnyttja?
Det finns ett gym på B15 för alla anställda vid Medicinska fakulteten.

Besökare – hur tar jag emot besökare efter flytten?
Detta är inte klart än, så den här frågan kommer att besvaras senare.

Finns det säker förvaring av bagage för gäster?
Detta är inte klart än, så den här frågan kommer att besvaras senare.

Tar vi med oss våra kassaskåp för förvaring av data och datorer? Var ska de i så fall placeras?
Svar om kassaskåp och säkerhetsskåp kommer senare.

Varje forskargrupp har ett eller flera säkerhetsskåp, som det fortsatt finns behov av. Kommer det att finnas plats för dessa?
Detta är inte klart än, så den här frågan kommer att besvaras senare.

Var förvaras känsligt material, som data (pärmar etc) och utrustning (tex labb-dator)? Kodlistor behöver förvaras separat från data – flera skåp per forskargrupp?
Svar om säkerhetsskåp och hantering av konfidentiellt material kommer senare.

Hur blir det med namn på rum/föreläsningssalar kommer det bli möjlighet att bevara de namn vi har nu o flytta de till salar på FM?
Detta är inte klart än, så den här frågan kommer att besvaras senare.

Ekonomi

Vem betalar för Forum Medicum?
Forum Medicum finansieras via hyresuttag av hyresgäster, precis som våra andra byggnader. Ungefär hälften av lokalerna i den nya byggnaden kommer att användas till undervisning och finansieras via Grundutbildningsnämnden. Den andra hälften kommer att användas av våra forskare och således finansieras av dessa.

Hur kommer hyror och avgifter att förändras när vi flyttar till Forum Medicum?
Hyresgäster som flyttar in på Forum Medicum kommer att debiteras en fastställd enhetshyra som ligger på samma nivå som övriga BMC-komplexet. Inga förändringar kommer att ske vad gäller lokalservice och lokalvård men kapitalkostnad och avskrivningar kommer öka något.

Vad kommer det att kosta/vad blir hyran i de nya lokalerna?
För alla lokaler i BMC-komplexet, dit bland annat Forum Medicum hör, gäller enhetshyra, dvs oavsett var man sitter betalar man lika mycket per kvadratmeter.
Per kvadratmeter och år kommer hyran i Forum Medicum 2023 att vara:

3260 kr hyra
220 kr kapitalkostnad
250 kr städ
503 kr serviceavgift
45 kr AV-avgift
_______________________
4278 kr totalt

Fakulteten subventionerar hyra, städ och kapitalkostnad med allt överstigande 1993 kr/kvm per år. Serviceavgiften och AV-avgiften ska man finansiera själv. Har man ALF-medel får man tilldelning med fullt finansierade kvadratmeter, så då har man inte rätt till subvention från fakulteten.

Så här många kvadratmeter kan du räkna med för olika typer av arbetsplatser:

 • Liten skrivplats är ca 16, 5 kvm
 • Stor skrivplats ca 19 kvm
 • Litet kontor ca 22 kvm
 • Stort (dubbelt) kontor ca 32 kvm

Vilken är totalkostnaden för bygget och hur kommer detta att påverka annan verksamhet på fakulteten?
Det är fastighetsägaren, Akademiska Hus, som ansvarar för kostnaden för bygget. För Medicinska fakulteten utgörs kostnaden av en hyreskostnad. Dess slutliga nivå beror av vilken hyresperiod som kommer att gälla – den avgörs av regeringen – samt avgående och tillkommande kostnader för förändringar under byggandets gång och förändring i konsumentprisindex. I och med att medicinska fakulteten lämnar HSC försvinner hyreskostnaden där.