Kategoriarkiv: Arbetsgrupp stödfunktioner

Arkitekternas förslag klara!

De tre arkitektbyråerna har nu haft slutpresentationer av sina gestaltningsförslag för Forum Medicum. Inbjudna till slutpresentationen var fakultetsstyrelse, fakultetsledning, nämndsordföranden, styrgrupp, prefekter och administrativa chefer i Lund. Det var tre spännande och attraktiva förslag som presenterades. De var väldigt olika men hade ändå hade en del gemensamt. Gemensamt för dem alla var att det slagit an på att det skulle … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp stödfunktioner/Arbetsgrupp-forskning/Arbetsgrupp-utbildning/Informationsmöten 0

Visionsdagen slutade i ett ”ja!” till att gå vidare med konceptkatalogen

I tisdags var det visionsdag om Forum Medicum. Fakultetens dekan och vicedekan hade bjudit in fakultetsledning, fakultetsstyrelse, prefekter och programdirektörer m fl. för att diskutera konceptkatalogen. Deltagarna fick gruppvis fundera över om konceptkatalogen lever upp till fakultetens vision om hur vi vill arbeta i framtiden. Finns alla funktioner och behov med och är sambandsschemana de optimala? För att börja från … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp stödfunktioner/Arbetsgrupp-forskning/Arbetsgrupp-utbildning 0

Fototävlingen om favoritläsplats avgjord!

Grattis Tove din bild vann! Bilden med beskrivningen “vid mitt fönster” vann Forum Medicums fototävling av “favoritläsplats”. Vinsten var två biobiljetter.

Allmän information/Arbetsgrupp stödfunktioner 0

Workshop om det goda bemötandet av studenter

Tolv medarbetare och studentrepresentanter träffades för att diskutera hur fakulteten bäst kan tillgodose studenternas behov av service och stöd. Bland dagens befintliga servicefunktioner nämndes Internationella avdelningen, studievägledningen, bibliotek och IT-avdelning, kursexpedition mm. När det gäller kursinformation så skiljer sig stödet till studenterna mycket beroende på vilken utbildning de är på men även vilken kurs de går. Detta skapar förvirring bland … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp stödfunktioner 0

Workshop om det goda bemötandet för anställda

Nu har workshopen om det goda bemötandet för anställda hållits och 24 deltagare från hela verksamheten deltog. Jakob Donnér uppmanade de närvarande att vända på Uppsala universitets devis ”att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större”- vi ska tänka tvärtom. Första uppgiften byggde på individuella reflektioner om möjligheter och hot med ett Forum Medicum. Deltagarna lyfte många möjligheter: … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp stödfunktioner Etiketter , , , | 0

Workshop om det publika rummet

Nu har workshopen om det publika rummet hållits. Runt 20 medarbetare från hela verksamheten fick fundera och diskutera kring vilka publika funktioner vi ska erbjuda allmänheten och hur vi kan skapa ytor för detta. I en första övning fick deltagarna brainstorma kring vilka möjligheter, funktioner och hot de kan se med Forum Medicum. Som möjligheter nämndes mötesplatser för studenter, medarbetare … Läs mer

Arbetsgrupp stödfunktioner/Informationsmöten 0

Studiebesök på Malmö högskola om deras byggprojekt Niagara

En delegation med representanter från arbetsgrupper och styrgrupp var på studiebesök på Malmö högskola för att höra om deras nybygge Niagara som ska vara klart 2015. Vi träffade MAHs byggchef och projektledare. De berättade om den nya bygget Niagara på 25000 kvm som ska ersätta lokaler på totalt 40 000 kvm fördelat på nio hus. I Niagaraprojektet vill man, precis som … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp stödfunktioner/Arbetsgrupp-forskning/Arbetsgrupp-utbildning/studiebesök 0

Arbetsgruppen för stödfunktioner har börjat sitt arbete!

Arbetsgruppen med inriktning på stödfunktioner har haft sin kick-off.  De flesta var nya i projektet och fick en introduktion om Forum Medicum. Denna grupp kommer att arbeta vidare med visionsgruppens idéer, t ex metaforen om ett stadscentrum med flera torg och mötesplatser, en välkomnande reception riktad mot såväl besökare som anställda och studenter, möjlighet till flexibelt utnyttjande av en del … Läs mer

Arbetsgrupp stödfunktioner 0

Beslut om arbetsgrupper

Dekanus har nu beslutat om att tre arbetsgrupper ska fortsätta arbetet med att konkretisera vårens visioner till hösten. Arbetsgrupperna är följande: Arbetsgruppen för den goda arbetsplatsen och forskningsmiljö Arbetsgruppen för samordning av grundutbildningarna Arbetsgruppen för ett samlat resurscentrum och publika lokaler De ska särskilt titta på: lokalerna för forskning, inklusive utformningen av de individuella arbetsplatserna för lärare/forskare, samtalsrum, intervjurum och … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp stödfunktioner/Arbetsgrupp-forskning/Arbetsgrupp-utbildning Etiketter , , , , , , | 0