Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Sida 1 / 1

september 23, 2015 | forummedicum

Arkitekternas förslag klara!

De tre arkitektbyråerna har nu haft slutpresentationer av sina gestaltningsförslag för Forum Medicum. Inbjudna till slutpresentationen var fakultetsstyrelse, fakultetsledning, nämndsordföranden, styrgrupp, prefekter och administrativa …
 • Allmän information
 • Arbetsgrupp stödfunktioner
 • Arbetsgrupp-forskning
 • Arbetsgrupp-utbildning
 • Informationsmöten
0 Kommentarer
september 25, 2014 | forummedicum

Visionsdagen slutade i ett ”ja!” till att gå vidare med konceptkatalogen

I tisdags var det visionsdag om Forum Medicum. Fakultetens dekan och vicedekan hade bjudit in fakultetsledning, fakultetsstyrelse, prefekter och programdirektörer m fl. för att …
 • Allmän information
 • Arbetsgrupp stödfunktioner
 • Arbetsgrupp-forskning
 • Arbetsgrupp-utbildning
0 Kommentarer
april 1, 2014 | forummedicum

Fototävlingen om favoritläsplats avgjord!

Grattis Tove din bild vann! Bilden med beskrivningen "vid mitt fönster" vann Forum Medicums fototävling av "favoritläsplats". Vinsten var två biobiljetter.
 • Allmän information
 • Arbetsgrupp stödfunktioner
0 Kommentarer
mars 28, 2014 | forummedicum

Workshop om det goda bemötandet av studenter

Tolv medarbetare och studentrepresentanter träffades för att diskutera hur fakulteten bäst kan tillgodose studenternas behov av service och stöd. Bland dagens befintliga servicefunktioner nämndes …
 • Allmän information
 • Arbetsgrupp stödfunktioner
0 Kommentarer
mars 20, 2014 | forummedicum

Workshop om det goda bemötandet för anställda

Nu har workshopen om det goda bemötandet för anställda hållits och 24 deltagare från hela verksamheten deltog. Jakob Donnér uppmanade de närvarande att vända …
 • Allmän information
 • Arbetsgrupp stödfunktioner
0 Kommentarer
mars 12, 2014 | forummedicum

Workshop om det publika rummet

Nu har workshopen om det publika rummet hållits. Runt 20 medarbetare från hela verksamheten fick fundera och diskutera kring vilka publika funktioner vi ska …
 • Arbetsgrupp stödfunktioner
 • Informationsmöten
0 Kommentarer
december 13, 2013 | forummedicum

Studiebesök på Malmö högskola om deras byggprojekt Niagara

En delegation med representanter från arbetsgrupper och styrgrupp var på studiebesök på Malmö högskola för att höra om deras nybygge Niagara som ska vara …
 • Allmän information
 • Arbetsgrupp stödfunktioner
 • Arbetsgrupp-forskning
 • Arbetsgrupp-utbildning
 • studiebesök
0 Kommentarer
december 4, 2013 | forummedicum

Arbetsgruppen för stödfunktioner har börjat sitt arbete!

Arbetsgruppen med inriktning på stödfunktioner har haft sin kick-off.  De flesta var nya i projektet och fick en introduktion om Forum Medicum. Denna grupp …
 • Arbetsgrupp stödfunktioner
0 Kommentarer
juli 3, 2013 | forummedicum

Beslut om arbetsgrupper

Dekanus har nu beslutat om att tre arbetsgrupper ska fortsätta arbetet med att konkretisera vårens visioner till hösten. Arbetsgrupperna är följande: Arbetsgruppen för den …
 • Allmän information
 • Arbetsgrupp stödfunktioner
 • Arbetsgrupp-forskning
 • Arbetsgrupp-utbildning
0 Kommentarer