Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Evakuering

Vid uppförande av Forum Medicum med start i januari 2020 kommer ett flertal verksamheter på BMC påverkas lokalmässigt. Främst märks grundutbildningen vars ordinarie undervisningslokaler, läsplatser etc på BMC successivt behöver omlokaliseras till andra lokaler och platser inom fakulteten och universitetet. Vidare kommer kontorsarbetsplatser, receptioner, och mötesrum i F-, I- och H-huset att beröras i olika byggskeden.

Fakulteten har utsett projektledare Joanna Oberda till evakueringskoordinator med uppgift att koordinera evakueringar föranledda av Forum Medicum. I uppdraget ingår att matcha de berörda verksamheternas behov med tillgängliga evakueringslokaler.

Fakulteten har tillsatt en evakueringsgrupp som hanterar frågor som berör anställda och studenter i samband med tillfälliga eller mer långsiktiga evakueringar.

Genomförda evakueringar

  • Evakueringen och avspärrningen påbörjades i maj 2020
  • Internationella avdelningen och delar av utbildningsavdelningen har flyttat till MNO-huset, Sölvegatan 16.
  • BMC reception är flyttad till hus A plan 10 f.r.o.m. juli 2020
  • BMC service är flyttad till F11 (ingång sker via F10)

Kontakt

Vid frågor om evakuering, kontakta Joanna Oberda.

Beslutsdokument

Fakultetsstyrelsens beslut DNR 2019:1697