Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Studiebesök på Malmö högskola om deras byggprojekt Niagara

En delegation med representanter från arbetsgrupper och styrgrupp var på studiebesök på Malmö högskola för att höra om deras nybygge Niagara som ska vara klart 2015. Vi träffade MAHs byggchef och projektledare. De berättade om den nya bygget Niagara på 25000 kvm som ska ersätta lokaler på totalt 40 000 kvm fördelat på nio hus.

I Niagaraprojektet vill man, precis som vi, samla verksamheten mer och öka möjlighet till samordning och utbyte mellan olika utbildningar. Den nya byggnaden ska samla två fakulteter och alla utbildningarna kommer att ha tillgång till alla utbildningslokalerna. Målet är att skapa en beläggningsgrad på 70 % av undervisningslokalerna, den ligger idag på 40 %.

Förutsättningarna för planeringen av arbetsplatser har ändrats under projektets gång. Man planerade från början för 420 medarbetare, men med en ökande organisation är det nu 580 personer som ska få plats. Vilket har varit en utmaning för projektet. En mätning att kontorsplatserna visade en beläggning på mellan 21- 30 %.  De har valt att arbeta med så kallade aktivitetsbaserad arbetsplatser, som går ut på att erbjuda olika miljöer för de olika aktiviteter du gör under arbetsdag. Istället för att folk ska sitta fast vid sina skrivbord skapar det en större rörlighet och främjar kreativitet och skapar fler möten.

Under projektets gång har det gjorts studiebesök på flera ställen för att titta på nya trender för arbetsmiljöer. Efter ett besök på Novatris i Basel och Vitra, med rektor och dekaner tog ledningen beslut på att ”alla arbetsplatser ska finnas i öppna landskap så att folk träffas”, efter att blivit inspirerade av deras inredningslösningar.  De gjorde även studiebesök på University of Amsterdam och Oracle i Utrecht där man har valt att arbeta helt enligt aktivitetsbaserat arbetssätt.

Man anordnade också inspirationsföreläsningar öppna för alla och bjöd in till workshopar på institutionsnivå.

Läs mer om Malmö högskolas nybygge Niagara: www.mah.se/medarbetare/Strategi-och-verksamhetsutveckling/Kvalitetsarbete/Utvecklingsprojekt/Niagara/

Studiebesök på Malmö högskola för att höra om deras byggprojekt Niagara