Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Hur påverkar ny teknologi våra undervisningslokaler?

Igår hölls ett seminarium om hur man kan använda ny 3D teknologi i undervisningen. Lärarrepresentanter från verksamheten var inbjudna för att få en presentation av Dag Eklund från Sensavis. Han visade ett simuleringsprogram där de byggt upp delar av människokroppen. På TV-skärmen kunde man resa genom människokroppen och se hur hjärtat slår och hur klaffarna arbetar med hjälp av en enkel mus. Med 3D glasögon på så var upplevelsen av kroppen väldigt påtaglig, den stora kroppspulsådern kom rakt emot en och man kunde se den från alla håll.

bild 1

Syftet med seminariet var att diskutera hur ny teknologi kan förändra utbildningen och därmed våra lärmiljöer. Vilken typ av lokaler kommer att behövas för att stödja framtidens lärteknologi? Hur stora kommer en optimal undervisningsgrupp vara? Hur mycket självstudier kommer krävas i framtiden? I USA finns exempel på lokaler där läraren undervisar från mitten och eleverna sitter runt om. För en gång skull har vi möjligheten att tänka tvärtom, och utgå från vad vi vill ha och hur vi vill jobba istället för att bara utgå från vad vi har.

bild 1 (2)

Dag Eklund berättar att i USA där flera utbildningar använder sig av 3D undervisning har undersökningar visat att koncentrationen hos eleverna var högre och att minnet av kunskaperna var mer bestående. För att få fram rätt produkt så är tanken att vi ska ha ett gemensamt samarbete med en teknisk leverantör och utveckla skräddarsydda undervisningsprogram tillsammans, de har verktygen och vi har kompetensen. Teknikens möjligheter är oändlig, frågan är hur vi utnyttjar den bäst.

augusti 28, 2014

Inlägget postades i

Arbetsgrupp-utbildning