Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Framtidens utbildning och lokallogistik

Arbetsgruppen för utbildning har träffats igen och diskussionerna från det första mötet fortsatte. Gruppen diskuterade hur universitetsutbildningen kommer att se ut i framtiden och vad akademiska studier kommer att inbegripa.

– Vi måste se till att studenter kan träffas och diskutera, det måste finnas lokaler som inbjuder till det.

Flera mötesdeltagare betonade också att behoven av de praktiska momenten i flera av våra utbildingar kommer att öka och att det kommer krävas fler metodrum.

En annan fråga som diskuterades, var hur man kan lösa flaskhalsarna i början av terminerna. Under en kort period över några veckor ska alla studenter samsas om samma föreläsningssalar. Gruppen kom med förslag som till exempel att bara ha programintroduktionens upprop på plats och låta kursstarterna för befintliga studenter ske på annat sätt, genom t ex digitalt upprop.

Sen diskuterades förslag på goda exempel som man kan göra studiebesök på, de som kom upp var: Örebro, Edinburgh, KI, MAH senaste undervisningslokaler, Köpenhamn m fl.

Som läxa till nästa gång fick gruppen att fundera på hur vi löser de logistiska problemen. Hur kan framtidens sätt att arbeta påverka lokalerna? Vad har vi evidens för att vi kan digitalisera? Vilka lokaler vet vi att vi absolut måste ha?

oktober 23, 2013