Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bilder Forum Medicum

Här nedan hittar du bilder tagna under byggets gång! Du hittar även illustrationer framtagna av arkitektbyrån Henning Larsen.

Bilder av byggnationen

Augusti 2020



September 2020



Oktober 2020



Illustrationer Henning Larsen arkitekter