Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bilder Forum Medicum

Här nedan hittar du bilder tagna under byggets gång! Du hittar även illustrationer framtagna av arkitektbyrån Henning Larsen.

Bilder av byggnationen

Augusti 2020September 2020Oktober 2020Illustrationer Henning Larsen arkitekter