Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Sida 1 / 3

september 7, 2018 | forummedicum

Titta in i det framtida Forum Medicum!

Se 3D modeller över det framtida Forum Medicum. Henning Larsen Architects har skapat  CAD-ritningar som gör att du kan röra dig i en virtuell …
 • Allmän information
 • Informationsmöten
2 Kommentarer
juni 20, 2017 | forummedicum

Studiebesök på SLU Alnarp och Skissernas museum

Mervärdesgruppen har gjort studiebesök på Skissernas museum och SLU i Alnarp. Studiebesökens syfte har varit att inspireras och lära hur man med hjälp av …
 • Allmän information
 • Mervärdesgruppen
0 Kommentarer
april 24, 2017 | forummedicum

Ny grupp inom Forum Medicum med fokus på det “lilla extra”

En ny grupp som ska diskutera de visioner och önskemål som inte ryms inom de övriga planeringsgruppernas verksamheter, har skapats. Den benämns Mervärdesgruppen och …
 • Allmän information
 • Mervärdesgruppen
2 Kommentarer
februari 2, 2017 | forummedicum

Viktig milstolpe för Forum Medicum

DEKANUS GUNILLA WESTERGREN-THORSSON MEDDELAR STYRELSENS BESLUT Vid fakultetsstyrelsens möte den 1 februari beslutades i enlighet med det utskickade förslaget till styrelsen att projektet ska …
 • Allmän information
0 Kommentarer
september 14, 2016 | forummedicum

Informationsmöten på HSC och BMC

Dekanus Gunilla Westergren-Thorsson har hållit informationsmöten om Forum Medicumprojektet på HSC och BMC. Det var roligt att se att så många kom. Hon berättade …
 • Allmän information
 • Informationsmöten
0 Kommentarer
april 14, 2016 | forummedicum

Informationsmöte på HSC – april

Vi har haft ett informationsmöte på HSC om status i projektet. Ingemar Carlstedt berättade att arkitekterna har tagit fram nya skisser som de presenterat …
 • Allmän information
 • Informationsmöten
0 Kommentarer
december 1, 2015 | forummedicum

Studiebesök på Niagara -Malmö Högskolas nya byggnad

Forum Medicums styrgrupp har besökt Niagara, Malmö högskolas (MAH) nya byggnad intill Malmö centralstation. Niagara är en 25 000 kvm stor byggnad (lika stor som …
 • Allmän information
 • studiebesök
0 Kommentarer