Kategoriarkiv: Allmän information

Invitation: Forum Medicum Research Infrastructure (MoRe-Lab) Workshop World Café: Moving into Better Health

MoRe-Lab Vision: A multi-platform infrastructure for inter- and trans-disciplinary research and development producing results with high societal impact: Innovative solutions for a healthy future. January 23, 2019, at room C313/14. Health Sciences Centre, Margaretavägen 1B, Lund GOAL: NOW IS THE TIME to design the future transdisciplinary research infrastructure at Forum Medicum led by the Department of Health Sciences at the … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp-forskning/Informationsmöten 0

Titta in i det framtida Forum Medicum!

Se 3D modeller över det framtida Forum Medicum. Henning Larsen Architects har skapat  CAD-ritningar som gör att du kan röra dig i en virtuell Forum Medicummiljö. Använd din mobiltelefon för att skanna in QR-koden nedan, och rör mobiltelefonen för att se upp i taket, åt sidorna och ner. Eller klicka på bilderna och använd datormusen för att röra dig runt … Läs mer

Allmän information/Informationsmöten 2

Lunds kommun har beslutat om samråd för detaljplanen för Forum Medicum

Byggnadsnämnden i Lunds kommun har nu  beslutat om samråd för en ändrad detaljplan med en tillbyggnad av BMC i Lund. Läs deras pressmeddelande. Byggnadsnämndens ordförande kommenterar det så här: – Det är glädjande att vi nu möjliggör för Lunds universitet att satsa på nya Forum Medicum i anslutning till BMC och Universitetssjukhuset. Detta kan lyfta hela Sölvegatan. Forum Medicum har … Läs mer

Allmän information 0

Studiebesök på SLU Alnarp och Skissernas museum

Mervärdesgruppen har gjort studiebesök på Skissernas museum och SLU i Alnarp. Studiebesökens syfte har varit att inspireras och lära hur man med hjälp av olika faktorer kan optimera olika miljöer. På Skissernas museum träffade vi museichef Patrick Amsellem och diskuterade trender och möjligheter med offentlig konst. Vi fick många bra tips och råd kring vad man bör tänka på. Svenska … Läs mer

Allmän information/Mervärdesgruppen Etiketter , , | 0

Ny grupp inom Forum Medicum med fokus på det “lilla extra”

En ny grupp som ska diskutera de visioner och önskemål som inte ryms inom de övriga planeringsgruppernas verksamheter, har skapats. Den benämns Mervärdesgruppen och ska diskutera konstutsmyckningar och andra arkitektoniska element eller funktioner som kan ge byggnaden det “lilla extra”. Finansiering kommer att sökas utifrån. Ordförande är Dekanus, som också tillsätter övriga gruppdeltagare. Gruppen kommer att arbeta parallellt med planeringsgrupperna … Läs mer

Allmän information/Mervärdesgruppen Etiketter , , | 2

Viktig milstolpe för Forum Medicum

DEKANUS GUNILLA WESTERGREN-THORSSON MEDDELAR STYRELSENS BESLUT Vid fakultetsstyrelsens möte den 1 februari beslutades i enlighet med det utskickade förslaget till styrelsen att projektet ska fortsätta med en hyresnivå på drygt 30 miljoner kronor som planeringsförutsättning. Styrelsen tillstyrkte på ett övergripande plan samtidigt besparingsåtgärder i förhållande till det ursprungliga förslaget från Henning Larsen Arkitekter. Sammantaget är jag mycket nöjd och oerhört … Läs mer

Allmän information 0

Informationsmöten på HSC och BMC

Dekanus Gunilla Westergren-Thorsson har hållit informationsmöten om Forum Medicumprojektet på HSC och BMC. Det var roligt att se att så många kom. Hon berättade om vad som hon anser är fakultetens viktigaste projekt just nu och de visioner som ligger bakom. Visionerna är att samla fakultetens studenter och medarbetare, att skapa förutsättningar för ett mer tvärvetenskapligt arbetssätt och förutsättningar för … Läs mer

Allmän information/Informationsmöten 0

Informationsmöte på HSC – april

Vi har haft ett informationsmöte på HSC om status i projektet. Ingemar Carlstedt berättade att arkitekterna har tagit fram nya skisser som de presenterat för projektgrupperna. De nya skisserna innehåller förslag på placeringar och fördelning av ytor. Styrgruppen arbetar nu med att ta fram ett slutgiltigt lokalprogram. Alla lokalbehov ska vara välmotiverade och i beräkningarna ska det ingå ett bättre … Läs mer

Allmän information/Informationsmöten 0

Övergripande inplaceringar av verksamheter i Forum Medicum

Henning Larsens spännande förslag är i ett tidigt skede. Nu gäller det att vi tillsammans skapar ett hus som lever upp till våra behov samtidigt som det behåller de kvaliteter som Henning Larsen tagit fram med ljus, rymd och integration. Arbetet med Forum Medicum har nu kommit in i en mer konkretiserande fas. De fyra projektgrupperna arbetar vidare med sina … Läs mer

Allmän information 0

Studiebesök på Niagara -Malmö Högskolas nya byggnad

Forum Medicums styrgrupp har besökt Niagara, Malmö högskolas (MAH) nya byggnad intill Malmö centralstation. Niagara är en 25 000 kvm stor byggnad (lika stor som Forum Medicum med ny- och ombyggnad) där tre fakulteter flyttat ihop i år och gett plats till 500 medarbetare och 4 500 studenter.

Allmän information/studiebesök Etiketter , , | 0