Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Sida 1 / 4

Brandlarm med ordet Fire skrivet på. Foto.
april 13, 2023 | Johanna Erlandson

Test av brandlarm i Forum Medicum

På fredag den 14/4 mellan kl 7-16 kommer Skanska att testa utrymninglarmet på Forum Medicum. Detta kan orsaka störning, men man behöver inte utrymma …
  • Allmän information
0 Kommentarer
Vi mot tak på insidan av Forum Medicum. Foto.
oktober 12, 2022 | Johanna Erlandson

Beslut om fördelning av lokaler

Den 6 oktober tog dekanen formellt beslut om fördelning av lokaler på Forum Medicum och i intilliggande byggnader som berörs av Forum Medicum-projektet. Dekanus …
  • Allmän information
0 Kommentarer
Health Science Center ingång. Foto.
maj 3, 2022 | Johanna Erlandson

Uppdatering om HSC Paviljong och BMC Hus I

HSC Paviljong Den 2 maj kommer slutbesked från kommunen och den 5-6 maj går flytten från I10-12. Från och med 9 maj är det …
  • Allmän information
0 Kommentarer
september 7, 2018 | forummedicum

Titta in i det framtida Forum Medicum!

Se 3D modeller över det framtida Forum Medicum. Henning Larsen Architects har skapat  CAD-ritningar som gör att du kan röra dig i en virtuell …
  • Allmän information
  • Informationsmöten
2 Kommentarer
juni 20, 2017 | forummedicum

Studiebesök på SLU Alnarp och Skissernas museum

Mervärdesgruppen har gjort studiebesök på Skissernas museum och SLU i Alnarp. Studiebesökens syfte har varit att inspireras och lära hur man med hjälp av …
  • Allmän information
  • Mervärdesgruppen
0 Kommentarer
april 24, 2017 | forummedicum

Ny grupp inom Forum Medicum med fokus på det “lilla extra”

En ny grupp som ska diskutera de visioner och önskemål som inte ryms inom de övriga planeringsgruppernas verksamheter, har skapats. Den benämns Mervärdesgruppen och …
  • Allmän information
  • Mervärdesgruppen
2 Kommentarer
februari 2, 2017 | forummedicum

Viktig milstolpe för Forum Medicum

DEKANUS GUNILLA WESTERGREN-THORSSON MEDDELAR STYRELSENS BESLUT Vid fakultetsstyrelsens möte den 1 februari beslutades i enlighet med det utskickade förslaget till styrelsen att projektet ska …
  • Allmän information
0 Kommentarer