Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Återsamlingsplats/Assembly points!

BMC Hus A, F, H och I ska framöver använda återsamlingsplatsen vid Akutgatan/Klinikgatan som ersätter återsamlingsplatserna framför BMC och Remissgatan. Utrymningsplaner kommer att uppdateras och sättas upp på BMC. Vid frågor kontakt Hans Hovenberg.

In case of evacuation from BMC building A, F, H or I, please use the assembly point in the corner of Akutgatan/Klinikgatan.