Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Information in English
Senast uppdaterad: 2022-01-09

På denna sidan hittar du:

Praktisk information


BMC huvudentré stängd

Huvudentrén till BMC från Sölvegatan har stängt och området framför byggnaden är avspärrat med byggstaket. Följande gäller:

 • BMC reception har flyttat till hus A.
 • Ingång till F-, H- och I-husen sker via gården.

 • Det går inte att passera mellan F-, H- och I-husen inne i byggnaden.

 • Vi vill också påminna om att det är förbjudet att passera byggavspärrningar utan Skanskas tillåtelse. Inom avspärrat område tillämpas Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:16.

 • Du kan uppdatera ditt passerkort vid ingångarna till F-, H- och I-husen.

 • Ingång till studiecentrum sker via I-huset. Passerkort till I-huset krävs dygnet runt tillsvidare.

 • Restaurangen Stamstället har flyttat och finns från och med 10 januari på BMC gård.

Återsamlingsplats

BMC Hus A, F, H och I ska framöver använda återsamlingsplatsen vid Akutgatan/Klinikgatan. Dessa ersätter återsamlingsplatserna framför BMC och Remissgatan som inte längre kan användas på grund av Forum Medicum projektet. Utrymningsplaner kommer att uppdateras och sättas upp på BMC. Vid frågor kontakt Hans Hovenberg.

Practical information


BMC main entrance closed and building fence

The main entrance to BMC from Sölvegatan has closed and the area in front of the building is closed off with a building fence. The following applies:

 • Please use the courtyard entrance at the rear of the building to access the F-, H- and I-houses.

 • There is no passage between the F, H and I houses inside the building.

 • Please note that unauthorized entry to the construction site is forbidden. The Swedish Work Environment Authority’s regulations AFS 2008: 16 apply at the construction site.

 • You can update your access card at the entrances to the F, H and I houses.

 • Entrance to the study center is done via the I-house. Access cards to the I-house are required around the clock.

 • The restaurant “Stamstället” has closed and moved to BMC court yard.


Assembly points!

In case of evacuation from BMC building A, F, H and I, please use the assembly point in the corner of Akutgatan/Klinikgatan.

See map for assembly points.

Veckobrev från Akademiska Hus

FM Projektinformation 01

FM Projektinformation 02

FM Projektinformation 03

FM Projektinformation 04

FM Projektinformation 05

FM Projektinformation 06

FM Projektinformation 07

FM Projektinformation 08

FM Projektinformation 09

FM Projektinformation 10

FM Projektinformation 11

FM Projektinformation 12

FM Projektinformation 13

FM Projektinformation 14

FM Projektinformation 15

FM Projektinformation 16

FM Projektinformation 17

FM Projektinformation 18

FM Projektinformation 19

FM Projektinformation 20

FM Projektinformation 21

FM Projektinformation 22

FM Projektinformation 23

FM Projektinformation 24

FM Projektinformation 25

FM Projektinformation 26

FM Projektinformation 27

FM Projektinformation 28

FM Projektinformation 29

FM Projektinformation 30

FM Projektinformation 31

FM Projektinformation 32

FM Projektinformation 33

FM Projektinformation 34

FM Projektinformation 35

FM Projektinformation 36

FM Projektinformation 37

FM Projektinformation 38

FM Projektinformation 39

FM Projektinformation 40