Kategoriarkiv: Arbetsgrupp-forskning

Invitation: Forum Medicum Research Infrastructure (MoRe-Lab) Workshop World Café: Moving into Better Health

MoRe-Lab Vision: A multi-platform infrastructure for inter- and trans-disciplinary research and development producing results with high societal impact: Innovative solutions for a healthy future. January 23, 2019, at room C313/14. Health Sciences Centre, Margaretavägen 1B, Lund GOAL: NOW IS THE TIME to design the future transdisciplinary research infrastructure at Forum Medicum led by the Department of Health Sciences at the … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp-forskning/Informationsmöten 0

Arkitekternas förslag klara!

De tre arkitektbyråerna har nu haft slutpresentationer av sina gestaltningsförslag för Forum Medicum. Inbjudna till slutpresentationen var fakultetsstyrelse, fakultetsledning, nämndsordföranden, styrgrupp, prefekter och administrativa chefer i Lund. Det var tre spännande och attraktiva förslag som presenterades. De var väldigt olika men hade ändå hade en del gemensamt. Gemensamt för dem alla var att det slagit an på att det skulle … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp stödfunktioner/Arbetsgrupp-forskning/Arbetsgrupp-utbildning/Informationsmöten 0

Visionsdagen slutade i ett ”ja!” till att gå vidare med konceptkatalogen

I tisdags var det visionsdag om Forum Medicum. Fakultetens dekan och vicedekan hade bjudit in fakultetsledning, fakultetsstyrelse, prefekter och programdirektörer m fl. för att diskutera konceptkatalogen. Deltagarna fick gruppvis fundera över om konceptkatalogen lever upp till fakultetens vision om hur vi vill arbeta i framtiden. Finns alla funktioner och behov med och är sambandsschemana de optimala? För att börja från … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp stödfunktioner/Arbetsgrupp-forskning/Arbetsgrupp-utbildning 0

Ny studie visar att stora öppna kontorslandskap ger ökad sjukskrivning

I en ny studie från Stressforskningsinstitutet, redovisad i tidskriften Ergonomics har man jämfört arbetsplatstyp med sjukfrånvaro. Undersökningen bygger på svar från ca 1 800 anställda i Sverige som arbetar i sju olika kontorstyper (se definitionerna) allt från eget rum till öppet landskap.

Allmän information/Arbetsgrupp-forskning Etiketter , | 0

Sammanställning från workshopen om den goda arbetsplatsen

Arkitektkonsulterna har nu sammanställt resultaten från workshopen om den goda arbetsplatsen. I uppgiften där deltagarna fick beskriva sina aktiviteter under en arbetsdag kom fram att det ofta var både mycket enskilt arbete som skrivande, tänkande och förberedelser men också mycket samarbeten med möten och handledning. Som speciella behov och typ av lokaler nämndes små samtalsrum, tysta rum, rum för virtuella … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp-forskning 0

Workshop om den goda arbetsplatsen

Vi har haft en workshop om den goda arbetsplatsen, anordnad av våra arkitektkonsulter Mannheimer/Fojab. Inbjudna var arbetsgruppen för den goda arbetsplatsen och representanter från HSCs forskargrupper, som har fått den fina titeln FM-ambassadörer. Som uppgift fick deltagarna fundera på vilka aktiviteter de utför under en dag och hur deras arbetssätt ser ut. Utifrån det fick de sen gruppvis diskutera vilka … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp-forskning 0

Studiebesök på Malmö högskola om deras byggprojekt Niagara

En delegation med representanter från arbetsgrupper och styrgrupp var på studiebesök på Malmö högskola för att höra om deras nybygge Niagara som ska vara klart 2015. Vi träffade MAHs byggchef och projektledare. De berättade om den nya bygget Niagara på 25000 kvm som ska ersätta lokaler på totalt 40 000 kvm fördelat på nio hus. I Niagaraprojektet vill man, precis som … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp stödfunktioner/Arbetsgrupp-forskning/Arbetsgrupp-utbildning/studiebesök 0

Arbetsgruppen för forskning utser FM-ambassadörer

Arbetsgruppen för forskning träffades för att diskutera upplägg för arbetet som ska ske till våren med arkitekterna. De handlar främst om att planera workshop/ar.  Gruppen ställde upp på de slutsatser som framkommit under våren och höstens diskussioner om flexibla planlösningar – med en mix av olika typer av arbetsplatser, återkommande ”miljötyper” där inredningen styrs av aktiviteterna som ska utföras. – … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp-forskning 0

Studiebesök på CRC

Arbetsgruppen med inriktning på arbetsplatser/forskning hade sitt möte på CRC. Mötet inleddes med en guidning i byggnaderna. Deltagarna uppskattade de öppna ytorna, de runda formerna och ljuset. Men insåg också att de många döda ytor är ett problem. Den stora foajén används inte så mycket som man först trodde, även om den fyller sitt syfte som mötesplats. –  CRC är … Läs mer

Arbetsgrupp-forskning 0

Presentation av studiebesök på iDAPT, Toronto och i olika kontorsmiljöer i Malmö

Arbetsgruppen för forskning har haft ett andra möte.  Ordförande Anna Maria Drake berättade om sitt besök vid iDAPT-labbet i Toronto som är ett av världens idag mest omfattande Reality labb med Virtual lab, outdoor-lab, care-labb, balance-lab, home-labb. Förhoppningen är att vi inom projektet Forum Medicum ska skapa något liknande för hälsovetenskaplig forskning. iDAPT-labbet hade en yta på totalt 6 000 … Läs mer

Arbetsgrupp-forskning/Visionsarbete - forskning Etiketter , , , , | 0