Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Sida 1 / 2

september 23, 2015 | forummedicum

Arkitekternas förslag klara!

De tre arkitektbyråerna har nu haft slutpresentationer av sina gestaltningsförslag för Forum Medicum. Inbjudna till slutpresentationen var fakultetsstyrelse, fakultetsledning, nämndsordföranden, styrgrupp, prefekter och administrativa …
 • Allmän information
 • Arbetsgrupp stödfunktioner
 • Arbetsgrupp-forskning
 • Arbetsgrupp-utbildning
 • Informationsmöten
0 Kommentarer
september 25, 2014 | forummedicum

Visionsdagen slutade i ett ”ja!” till att gå vidare med konceptkatalogen

I tisdags var det visionsdag om Forum Medicum. Fakultetens dekan och vicedekan hade bjudit in fakultetsledning, fakultetsstyrelse, prefekter och programdirektörer m fl. för att …
 • Allmän information
 • Arbetsgrupp stödfunktioner
 • Arbetsgrupp-forskning
 • Arbetsgrupp-utbildning
0 Kommentarer
februari 14, 2014 | forummedicum

Sammanställning från workshopen om den goda arbetsplatsen

Arkitektkonsulterna har nu sammanställt resultaten från workshopen om den goda arbetsplatsen. I uppgiften där deltagarna fick beskriva sina aktiviteter under en arbetsdag kom fram …
 • Allmän information
 • Arbetsgrupp-forskning
0 Kommentarer
februari 10, 2014 | forummedicum

Workshop om den goda arbetsplatsen

Vi har haft en workshop om den goda arbetsplatsen, anordnad av våra arkitektkonsulter Mannheimer/Fojab. Inbjudna var arbetsgruppen för den goda arbetsplatsen och representanter från …
 • Allmän information
 • Arbetsgrupp-forskning
0 Kommentarer
december 13, 2013 | forummedicum

Studiebesök på Malmö högskola om deras byggprojekt Niagara

En delegation med representanter från arbetsgrupper och styrgrupp var på studiebesök på Malmö högskola för att höra om deras nybygge Niagara som ska vara …
 • Allmän information
 • Arbetsgrupp stödfunktioner
 • Arbetsgrupp-forskning
 • Arbetsgrupp-utbildning
 • studiebesök
0 Kommentarer
december 6, 2013 | forummedicum

Arbetsgruppen för forskning utser FM-ambassadörer

Arbetsgruppen för forskning träffades för att diskutera upplägg för arbetet som ska ske till våren med arkitekterna. De handlar främst om att planera workshop/ar. …
 • Allmän information
 • Arbetsgrupp-forskning
0 Kommentarer
november 22, 2013 | forummedicum

Studiebesök på CRC

Arbetsgruppen med inriktning på arbetsplatser/forskning hade sitt möte på CRC. Mötet inleddes med en guidning i byggnaderna. Deltagarna uppskattade de öppna ytorna, de runda …
 • Arbetsgrupp-forskning
0 Kommentarer