Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Visionsdagen slutade i ett ”ja!” till att gå vidare med konceptkatalogen

I tisdags var det visionsdag om Forum Medicum. Fakultetens dekan och vicedekan hade bjudit in fakultetsledning, fakultetsstyrelse, prefekter och programdirektörer m fl. för att diskutera konceptkatalogen. Deltagarna fick gruppvis fundera över om konceptkatalogen lever upp till fakultetens vision om hur vi vill arbeta i framtiden. Finns alla funktioner och behov med och är sambandsschemana de optimala?

För att börja från slutet så avslutades mötet med att Gunilla fick med sig ett rungande” ja” på frågan om vi ska gå vidare med visionerna från konceptkatalogen.

Gunilla_2

Under diskussionerna som föranledde detta ”ja” kom det upp flera tankar. En grupp underströk att det är ett kulturprojekt lika mycket som ett byggprojekt. Forum Medicum kan överbrygga eventuella ”vi- och dom” mentaliteteter. En annan grupp ville att vi ska ta tillfället i akt och profilera oss och bjuda in mer till samverkan med omvärlden. Flexibilitet såg någon som avgörande, generiska lokaler som kan göras om. Det kom också synpunkter om ett bättre lokalutnyttjande med till exempel bättre fördelning av undervisning över terminen och en större kostnadseffektivitet.

Diskussionerna inleddes med ett föredrag av Ingrid Gustavsson, arkitekturråd från Akademiska hus. Ingrid berättade om universitetets campusplan och hur Forum Medicum är en pusselbit i flera sammanhang, inte bara för fakulteten och SUS utan för universitetet, kommunen och Sverige. Ingrid berömde den ambitiösa konceptkatalogen och tyckte att det var en bra grund för ett fortsatt byggprojekt och uppskattade att den i många fall förhöll sig väl till Campusplanens bärande idéer om skapa mötesplatser för alla, studenter, forskare och allmänhet. Att integrera campus i staden och staden i campus.

ingrid gustavsson 3

Hon visade exempel på lärmiljöer och betonade att vi står inför ett systemskifte när det gäller pedagogik och att det ställer krav på oss att tänka nytt även när det gäller lokalernas utformning och storlek.

När det gäller arbetsplatser visade Ingrid exempel på olika typer och berättade om olika trender. När det gäller det nya sättet att tänka att man utgår ifrån arbetsätt och aktivitet, tog hon upp både för och nackdelar, men hon tror på en varierad arbetsmiljö: – Man ska inte somna! Vi är inte gjorda för att sitta i samma lokaler hela dagarna.

Publikbild

Ingemar Carlstedt sammanfattade mötet med att han tolkat diskussionerna som att konceptkatalogen har fått acceptans Han sa att lokaler påverkar hur vi arbetar och nu har vi möjlighet påverka dessa lokaler efter hur vi vill arbeta och att det är viktigt att skapa en flexibilitet som gör att vi bygger för en föränderlig framtid.