Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Workshop om våra framtida undervisnings- och studielokaler

Workshop om utbildningslokaler

Den första workshopen med arkitektkonsulterna har gått av stapeln. Fokus var på utformning av studielokaler. Tjugo personer från fakulteten var inbjudna för att diskutera det goda lärandet. Workshopen inleddes med att deltagarna fick se bildspel och filmer av befintliga lokaler och inspirerande miljöer, som exempel visades bland annat Campus Roskilde och University of Manchester.

Sedan fick de närvarande fundera på vad de själva såg som möjligheter och hot, positivt och negativt med ett framtida Forum Medicum. Många tankar och kommentarer kom upp, mest kring utveckling och möjligheter. Det som nämndes var möjligheten att skapa en vi-känsla och att radera en vi-och dom-mentalitet. Andra möjligheter som kom upp vara att med hjälp av utformningen skapa en inspirerande miljö som ger en bra känsla av att det är roligt att lära. Flera tog upp utveckling av möteplatserna och uteplatserna och café/restaurang. Bland hoten nämndes främst höga hyror och att det funktionella och tillgänglighetsperspektivet glöms bort.

Grupp 1 presenterar vad deras grupp kommit fram till.

Därefter fick deltagarna gruppvis diskutera och belysa samband och flöden med hjälp av olika rekvisita. Resultatet blev tre kollage som beskrev gruppernas diskussioner om viktiga funktioner och relationen mellan de olika. Flertalet av deltagarna såg ett fortsatt behov av föreläsningssalar och grupprum i framtiden. För att utbildningslokalerna ska räcka till alla föreslogs generiska lokaler. Multianvändning av lokalerna ökar flexibiliteten, t ex föresläsningssalar som också används som läsplatser och grupprum som utnyttjas till undervisning, läsplatser, filmvisning och metodrum. Metodrummen kan konstrueras så att de kan användas till flera moment, skills labb i olika storlekar med ”metodlådor” som rullas in efter typ av undervisning. En annan lösning som togs upp var att se över kursschemana och planera för att undvika proppar i början och slutet av terminen. Deltagarna uppmanades att försöka tänka framtid, visionärt och innovativt.

Workshop om utbildningslokaler2

Workshop om utbildningslokaler1

Kom gärna med fler synpunkter och tankar, särskilt kring utformningen av undervisningslokaler, antingen genom mejl till anna.mansfeld@med.lu.se eller kommentera här!!

januari 24, 2014

Inlägget postades i

Arbetsgrupp-utbildning