Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Forum Medicum i kvällssol. Foto.

Arbeten i slutskede!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 26-28

Forum Medicum

  • Besiktningsanmärkningar.
  • Vs arbeten i värmecentral källare.
  • Montage av dörrstoppar.

Långagången

  • Besiktningsanmärkningar.

Hus I

  • Besiktningsanmärkningar.
  • Passage förbi arbetsplatsen möjlig för gående och cyklister from den 23/6.

Hus F

  • Arbeten med ventilationsljud v.26-27.
  • Besiktningsanmärkningar.

Generellt

  • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för fordonstrafik till och med den 1/8.
juni 22, 2023

Inlägget postades i

bygginformation