Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Flyttinfo – AV-utrustning

Här är ett tydliggörande vad som gäller för AV-utrustning som i dag finns på HSC.

Eventuell AV-utrustning som ska med från HSC ska märkas med etikett som innehåller rumsnummer på rummet den ska flyttas till och namn på användare.

(AV-utrustning som inte är märkt kommer Med IT att återvinna.)

Obs! Medflyttad utrustning kommer Med IT inte att ha support på.

Inlägget postades i

Flyttinfo