Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Porten till nya godsmottagningen vid hus I. Foto.

Portar på plats!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 23-25

Forum Medicum

 • Besiktningsanmärkningar.
 • Arbete i Fernströmsalen.
 • Arbete i ställverk Hus E helgen 3-4/6.

Långagången

 • Driftsättning el-centraler.
 • Driftsättning installationer.
 • Städning.
 • Besiktningsanmärkningar.
 • Tyngre arbeten i korridor 1060 samt rum 1061, 1062 och 1063. Ytorna kommer ej vara tillgängliga för verksamheten.

Hus I

 • Borrning i betong vid anslutning godsmottagning/ hus I.
 • Finplanering av mark. Utförs med grävmaskin.
 • Installationsarbeten i godsmottagning.
 • Besiktningsanmärkningar.
 • Avstängning befintligt lyftbord pl. 09 mellan 7/6- 12/8

Hus F

 • Arbete med el-central plan 12. Berörda kommer att informeras separat.
 • Besiktningsanmärkningar.

Generellt

 • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik till och med den 22/6 och för fordonstrafik till och med den 1/8.

Inlägget postades i

bygginformation