Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Flyttinfo v 18-19

Flyttkartong, tejp och sax. Foto.

I flytten till Forum Medicum är det ju mycket grundutbildningsinventarier som ska flyttas med. Detta kommer att hanteras från centralt håll. Här är tidplanen för den flytten:

  • 12/6 Börjar sommarjobbarna packa
  • 26/6 Flyttfirman börjar flytta från HSC
  • 12/7 Flyttfirman klar
  • 4/8 Allt material ska vara uppackat i respektive sal
  • 11/8 Alla salar ska vara helt klara
  • 15/8 Omtentorna börjar

Inlägget postades i

Flyttinfo