Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Byggarbetare jobbar på två liftar med att montera innertak. Foto.

Arbete med Godsmottagningen i full gång!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 19-21

Forum Medicum

 • Besiktningsanmärkningar.
 • Arbete i Fernströmsalen.

Långagången

 • Driftsättning el-centraler.
 • Driftsättning installationer.
 • Bättringsmålning.
 • Städning.
 • Besiktningsanmärkningar.
 • Tyngre arbeten i korridor 1060 samt rum 1061, 1062 och 1063. Ytorna kommer ej vara tillgängliga för verksamheten.

Hus H

 • Driftsättning ventilation lägenhet.

Hus I

 • Borrning i betong vid anslutning godsmottagning/ hus I.
 • Den 22/5 tappning av sprinklersystem och den 24/5 påfyllnad.
 • Installationsarbeten i godsmottagning.
 • Målning i godsmottagningen.
 • Besiktningsanmärkningar.
 • Avstängning befintligt lyftbord pl.09 mellan 29/5- 12/8

Hus F

 • Arbete med el-central plan 12 v.19-20. Berörda kommer att informeras separat.
 • Besiktningsanmärkningar.

Generellt

 • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik till och med den 31/5 och för fordonstrafik till och med den 1/8.

Inlägget postades i

bygginformation