Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Skylten Faculty of Medicine på Forum Medicums fasad. Foto.

Faculty of Medicine!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 19-21

Forum Medicum

 • Besiktningsanmärkningar.
 • Iläggning undertak.
 • Byte av vattenmätare 12/5 vilket innebär att vattnet stängs av i byggnaden. Toaletter i långagången fungerar som vanligt.
 • Arbete i Fernströmsalen.

Hus H

 • Driftsättning ventilation lägenhet.

Hus I

 • Borrning i betong vid anslutning Godsmottagning/ hus I.
 • Installationsarbete i tak Godsmottagningen. Borrning förekommer.
 • Besiktningsanmärkningar.
 • Grävning på BMC-gård mellan kvävetank och hus I. Ingen fordonstrafik 8-11/5.

Långagången

 • Iläggning undertak
 • Bättringsmålning.
 • Städning
 • Driftsättning el-centraler.
 • Driftsättning installationer.
 • Tyngre arbeten i korridor 1060 samt rum 1061, 1062 och 1063. Ytorna kommer ej vara tillgängliga för verksamheten.

Hus F

 • Arbete med el-central plan 12 v.19-20. Berörda kommer att informeras separat.
 • Besiktningsanmärkningar.
 • Slutstädning.

Generellt

 • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik till och med den 31/5-23 och för fordonstrafik till och med den 1/8-23.

Inlägget postades i

bygginformation