Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Portar och fasad i nya godsmottagningen på BMC gård. Foto.

Sista projektinformationen!

Detta blir den sista informationsbrevet eftersom projektet vecka 34 överlämnar den sista delen till verksamheten.

Fram till och med v. 37 kommer det att fortsatt pågå åtgärdande av besiktningsanmärkningar.

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 33-37

Forum Medicum

 • Besiktningsanmärkningar.
 • Kontrastmarkeringar Fernström 14/8.
 • Plåtning av hissar 11/8 och 16/8
 • Komplettering kring utvändiga ytterhörn pl.11

Hus F

 • Besiktningsanmärkningar.

Långagången

 • Besiktningsanmärkningar.

Hus I

 • Provning av installationer.
 • Besiktningsanmärkningar.
 • Slutstädning.
 • Avetablering sker under v. 33.
 • Förstärkning till ribbstolar pl.11 14-15/8.

Generellt

 • BMC gård mellan hus I och B öppnar för fordonstrafik den 17/8.
augusti 11, 2023

Inlägget postades i

bygginformation