Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Forum Medicums fasad med trädgren i förgrunden. Foto.

Överlämning inom räckhåll!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd! 

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 16-18

Forum Medicum

 • Slutstädning.
 • Plattläggning atrium.
 • Iläggning undertak.
 • Arbete med slutfinish i anslutning mellan den nya och de gamla byggnaderna.
 • Provning installationer, bl.a. brandlarm.
 • Utvändig finplanering dvs markarbeten inför plattsättning, rabatter och asfaltering. Bullrande maskiner förekommer.
 • Överlämning.

Hus I

 • Borrning i betong vid anslutning godsmottagning/ hus I.
 • Besiktningsanmärkningar.
 • Grävning på BMC-gård mellan kvävetank och hus I startar 17/4.

Långagången

 • Installationer i och ovan undertak.
 • Montage snickerier.
 • Driftsättning el-centraler.
 • Tyngre arbeten i korridor 1060 samt rum 1061, 1062 och 1063. Ytorna kommer ej vara tillgängliga för verksamheten.

Hus F

 • Iläggning undertak.
 • Slutmontering/ diftsättning
 • Slutstädning
 • Byggarbeten i vissa rum på pl.13

Generellt

 • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik till och med den 31/5-23 och för fordonstrafik till och med den 1/8-23.
april 12, 2023

Inlägget postades i

bygginformation