Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Hörna av Forum Medicums fasad. Foto.

Kontraster i fasad!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 13-16

Forum Medicum

 • Slutstädning.
 • Plattläggning atrium.
 • Iläggning undertak.
 • Arbete med slutfinish i anslutning mellan den nya och de gamla byggnaderna.
 • Provning installationer.
 • Utvändig finplanering dvs markarbeten inför plattsättning, rabatter och asfaltering. Bullrande maskiner förekommer.

Hus I

 • Ytterväggar Godsmottagningen.
 • Takläggning Godsmottagningen.
 • Sågning i betong vid anslutning godsmottagning/ hus I.
 • Besiktningsanmärkningar.

Långagången

 • Installationer i och ovan undertak.
 • Golvläggning.
 • Montage snickerier.
 • Tyngre arbeten i korridor 1060 samt rum 1061, 1062 och 1063. Ytorna kommer ej vara tillgängliga för verksamheten.

Hus F

 • Installationer i undertak.
 • Byggarbeten i vissa rum pl.13

Generellt

 • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik till och med den 31/5-23 och för fordonstrafik till och med den 1/8-23.
mars 24, 2023

Inlägget postades i

bygginformation