Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Visa rutor

Flyttinfo v 48-49

Flyttkartong, tejp och sax. Foto.

Här kan du läsa det senaste om vad som händer i flyttprojektet för Forum Medicum. Du kan också få svar på dina frågor i vår FAQ som också finns här på bloggen. Vi uppdaterar informationen i FAQ:n löpande efterhand som ny information blir tillgänglig.

Forskargrupperna som ska flytta in i Forum Medicum håller nu på att bestämma hur den gemensamma möbleringen ska se ut i sina miljöer och också vem som ska sitta var. 

Det pågår just nu också ett planeringsarbete kring de olika flyttarna, vilket förutom de som ska flytta in i den nya byggnaden, också berör hus F och hus I. Innan alla kan flytta in i de husen på sina permanenta platser kommer det ske viss ombyggnad som gör att vissa kontor på våning F12 behöver evakueras till andra lokaler under ett par månader med start i slutet på januari.

november 30, 2022

Inlägget postades i

Flyttinfo

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Bygginfo

Hål i Forum Medicums fasad. Foto.

Fasaden sätts igen!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 47-49

Forum Medicum

 • Installationer ovan undertak (el, rör, vent, sprinkler)
 •  
 • Målningsarbete.
 • Golvläggning.
 • Montage invändiga partier, dörrar, pentry, lister och sakvaror såsom krokar, pappershållare, tvåldispensrar osv.
 • Anslutning FM hus F och I.
 • Utvändig finplanering dvs markarbeten inför plattsättning, rabatter och asfaltering. Bullrande maskiner förekommer.
 • Ställverksmontage.

Hus I

 • Gjutningar av källare godsmottagning
 • Iläggning undertak.
 • Golvläggning.
 • Installationer i undertak.
 •  
 • Montage dörrar/ pentry, lister, sakvaror såsom krokar, pappershållare, tvåldispensrar osv.
 • Driftsättning.
 • Slutstädning.
 • Arbeten vid anslutning hus I pl.12 mot FM
 • Under v. 47-48 flyttar Skanska platskontoret från långagången i hus F till pl.11 hus I, inför ombyggnaden av långagången.

Generellt

 • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik till och med den 31/3-23 och för fordonstrafik till och med den 30/4-23.

 

Projektet omfattar ca 16000 kvm nybyggnad och ca 7800 kvm ombyggnad. Projektet drivs i samverkan med Skanska som entreprenör.

Nybyggnaden Forum Medicum med tillhörande ombyggnad kommer att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för utbildning, forskning och kontor. Byggnaden kommer att skapa möjlighet till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård.

Överlämningen är beräknad till 1 juni 2023.

november 18, 2022

Inlägget postades i

bygginformation

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Flyttinfo v 46-47

Flyttkartong, tejp och sax. Foto.

Här kan du läsa det senaste om vad som händer i flyttprojektet för Forum Medicum. Du kan också få svar på dina frågor i vår FAQ som också finns här på bloggen. Vi uppdaterar informationen i FAQ:n löpande efterhand som ny information blir tillgänglig.

Just nu pågår rensning av källaren på HSC. Denna sköts av Med-service och de inventerar också vilka reservmöbler som finns. Det pågår också en upphandling av flyttfirma, så att detta kan vara klart i god tid till flytten nästa sommar. De medarbetare som ska flytta ska fortsätta med att rensa nuvarande arbetsplats och övriga utrymmen, liksom att arkivera det som ska bevaras för framtiden.

Forskargrupperna som ska flytta in i Forum Medicum har till och med 15 januari på sig att bestämma vem som ska sitta var. För de grupper som ska dela våningsplanshalva (”limpa”), så kommer vi nu att börja ha gemensamma möten om lokalerna.

november 14, 2022

Inlägget postades i

Flyttinfo

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Bygginfo

Sladdar i taket. Foto.

Installationer ovan undertak

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 43-45

Forum Medicum

 • Installationer ovan undertak (el, rör, vent, sprinkler)
 • Målningsarbete.
 • Golvläggning.
 • Montage invändiga partier, dörrar, pentry, lister och sakvaror såsom krokar, pappershållare, tvåldispensrar osv.
 • Anslutning FM hus F och I.
 • Storköksmontage.
 • Montage invändiga partier.
 • Kakelsättning på toaletter.
 • Ljudmätning.
 • Intagsbryggan ska tas bort och fasaden kompletteras.
 • Utvändig finplanering dvs markarbeten inför plattsättning, rabatter och asfaltering. Bullrande maskiner förekommer.
 • Ställverksmontage.

Hus I

 • Gjutningar av källare godsmottagning
 • Målningsarbeten
 • Undertak
 • Golvläggning
 • Installationer i undertak.
 • Slutmontering
 • Montage dörrar/ pentry, lister, sakvaror såsom krokar, pappershållare, tvåldispensrar osv.
 • Driftsättning.
 • Slutstädning.
 • Skanska flyttar platskontoret från långagången i hus F till pl.11 hus I, inför ombyggnaden av långagången.

Generellt

 • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik till och med den 31/3-23 och för fordonstrafik till och med den 30/4-23.
  Den förlängda avstängningen för gångtrafik är för att möjliggöra transporter genom arbetsplatsen och för att ge en säkrare arbetsmiljö. Tack för tålamod och förståelse!

 

Projektet omfattar ca 16000 kvm nybyggnad och ca 7800 kvm ombyggnad. Projektet drivs i samverkan med Skanska som entreprenör.

Nybyggnaden Forum Medicum med tillhörande ombyggnad kommer att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för utbildning, forskning och kontor. Byggnaden kommer att skapa möjlighet till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård.

Överlämningen är beräknad till 1 juni 2023.

november 7, 2022

Inlägget postades i

bygginformation

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Flyttinfo

Flyttkartong, tejp och sax. Foto.

Från och med den här veckan kommer vi varannan vecka att på bloggen göra en uppdatering om vad som händer i flyttprojektet för Forum Medicum. Håll utkik här för den senaste informationen. Du kan också få svar på dina frågor i vår FAQ som också finns här på bloggen. Vi uppdaterar informationen i FAQ:n löpande efterhand som ny information blir tillgänglig.

Vad gäller flytten så har Med-service personalen på HSC påbörjat arbetet med att städa upp och tomställa källaren. Till att börja med sorteras trasiga möbler ut och kasseras, vilket kommer att ge plats i källaren för nästa steg som är att sortera upp möbler som kommer att kunna användas framöver, säljas eller skänkas. Med anledning av utrensningen kommer det i veckan att finnas en container utanför HSC som Med-service personalen kommer att använda. De forskargrupper som har eget material i källaren kan avvakta så länge. De kommer att kontaktas i sinom tid med information om hur det materialet ska hanteras.

oktober 28, 2022

Inlägget postades i

Flyttinfo

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Bygginfo

Fasaden på Forum Medicum nerifrån. Foto.

110 personer är just nu sysselsatta på bygget.

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 43-45 

Forum Medicum

 • Installationer ovan undertak (el, rör, vent, sprinkler)
 • Målningsarbete.
 • Golvläggning.
 • Montage invändiga partier, dörrar, pentry, lister och sakvaror såsom krokar, pappershållare, tvåldispensrar osv.
 • Anslutning FM hus F och I.
 • Schaktning för utvändig sockel.
 • Storköksmontage.
 • Montage invändiga partier.
 • Kakel toaletter.
 • Ljudmätning.
 • Intagsbryggan ska tas bort och fasaden kompletteras.

Hus I

 • Gjutningar av källare godsmottagning
 • Målningsarbeten
 • Undertak
 • Golvläggning
 • Håltagningar i betongbjälklag. Ett mindre antal kvarstår. Sker då och då.
 • Installationer i undertak.
 • Slutmontering
 • Montage dörrar/ pentry, lister, sakvaror såsom krokar, pappershållare, tvåldispensrar osv.

Generellt

 • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik till och med den 15/11-22 och för fordonstrafik till och med den 30/4-23.

 

Projektet omfattar ca 16000 kvm nybyggnad och ca 7800 kvm ombyggnad. Projektet drivs i samverkan med Skanska som entreprenör.

Nybyggnaden Forum Medicum med tillhörande ombyggnad kommer att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för utbildning, forskning och kontor. Byggnaden kommer att skapa möjlighet till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård.

Överlämningen är beräknad till 1 juni 2023.

oktober 21, 2022

Inlägget postades i

bygginformation

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Beslut om fördelning av lokaler

Vi mot tak på insidan av Forum Medicum. Foto.

Den 6 oktober tog dekanen formellt beslut om fördelning av lokaler på Forum Medicum och i intilliggande byggnader som berörs av Forum Medicum-projektet.

Dekanus gav tidigare i år Lokalsamordningsnämnden (LSN) i uppdrag att inplacera verksamheter i Forum Medicum och intilliggande byggnader. LSN arbetade fram ett förslag på fördelning av lokalerna i nära samarbete med berörda verksamheter. Det beslut som dekanus nu tagit baserar sig på det förslag som LSN lämnat in i slutet på augusti.

Beslutet i sin helhet kan du läsa här >>

Nedan ser du översiktsritningar över lokalfördelningen i olika delar av byggnaderna:

Lokalfördelning i Forum Medicum våning 14. Ritning.
Fördelning av lokaler i Forum Medicum våning 14.
Lokalfördelning Forum Medicum våning 15. Ritning.
Fördelning av lokaler i Forum Medicum våning 15.
Lokalfördelning i F-huset våning 11. Ritning.
Fördelning av lokaler i F-huset våning 11.
Lokalfördelning i F-huset våning 12. Ritning.
Fördelning av lokaler i F-huset våning 12.
Lokalfördelning i F-huset våning 13. Ritning.
Fördelning av lokaler i F-huset våning 13.
Lokalfördelning Långa gången. Ritning.
Ritning över fördelningen av lokalerna i Långa gången.
Lokalfördelning i F-huset våning 10. Ritning.
Fördelning av lokaler i F-huset våning 10.
Lokalfördelning del av F-huset våning 10. Ritning.
Fördelning av lokaler i F-huset del av våning 10.
Lokalfördelning I-huset våning 10. Ritning.
Fördelning av lokaler i I-huset våning 10.
Godsmottagningen. Ritning.
Godsmottagningen översikt.
Placering godsmottagning i detalj. Ritning.
Godsmottagningen i detalj.
Lokalfördelning I-huset våning 12. Ritning.
Fördelning av lokaler i I-huset våning 12.
Lokalfördelning I-huset våning 13. Ritning.
Fördelning av lokaler I-huset våning 13.
oktober 12, 2022

Inlägget postades i

Allmän information

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Bygginfo

Takterass och sedumtak på Forum Medicum. Foto.

Terrass och sedum!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 41-43

Forum Medicum

 • Installationer ovan undertak (el, rör, vent, sprinkler).
 • Målningsarbete.
 • Golvläggning.
 • Montage invändiga partier, dörrar, pentry, lister och sakvaror.
 • Anslutning FM hus F och I.
 • Schaktning för utvändig sockel.
 • Håltagning fläktrum långagången pl.10   10-11/10.
 • Rivning utvändig ställning.
 • Storköksmontage.
 • Kakel toaletter.
 • Ljudmätning.

Hus I

 • Gjutningar av källare godsmottagning.
 • Målningsarbeten.
 • Undertak.
 • Golvläggning.
 • Håltagningar i betongbjälklag. Sker då och då under perioden.
 • Installationer i undertak.

Generellt

 • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik från 12/8 till 15/11.

 

Projektet omfattar ca 16000 kvm nybyggnad och ca 7800 kvm ombyggnad. Projektet drivs i samverkan med Skanska som entreprenör.

Nybyggnaden Forum Medicum med tillhörande ombyggnad kommer att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för utbildning, forskning och kontor. Byggnaden kommer att skapa möjlighet till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård.

Överlämningen är beräknad till försommaren 2023.

oktober 7, 2022

Inlägget postades i

bygginformation

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Bygginfo

Utsikt från taket på Forum Medicum. Foto.

Underbar utsikt från plan 16!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 39-41

Forum Medicum

 • Installationer ovan undertak (el, rör, vent, sprinkler)
 • Målningsarbete.
 • Golvläggning.
 • Montage invändiga partier, dörrar, pentry, lister och sakvaror.
 • Anslutning FM hus F och I. Buller från borrning i betong.
 • Schaktning för utvändig sockel.

Hus F

 • Håltagning i arkiv på pl.10.

Hus I

 • Schaktarbete utvändigt.
 • Gjutningar av källare godsmottagning.
 • Målningsarbeten.
 • Installationer invändigt. Buller från borrning i betong.
 • Montage undertak. Buller från borrning i betong.
 • 12 och 13 stomkomplettering, så som väggar, dörrar undertak.
 • 12 och 13 återmontage av installationer.
 • Håltagningar i betongbjälklag.

Generellt

 • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik från 12/8 till 15/11.

 

Projektet omfattar ca 16000 kvm nybyggnad och ca 7800 kvm ombyggnad. Projektet drivs i samverkan med Skanska som entreprenör.

Nybyggnaden Forum Medicum med tillhörande ombyggnad kommer att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för utbildning, forskning och kontor. Byggnaden kommer att skapa möjlighet till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård.

Överlämningen är beräknad till försommaren 2023.

september 27, 2022

Inlägget postades i

bygginformation

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Bygginfo

Trappan i Forum Medicum uppifrån. Foto.

Vy från multitrappan!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 37-39

Forum Medicum

 • Installationer ovan undertak (el, rör, vent, sprinkler)
 • Undertaksmontage.
 • Målningsarbete.
 • Golvläggning.
 • Montage invändiga partier, dörrar, pentry, lister och sakvaror.
 • Anslutning FM hus F- bullrande arbete i samband med sågning och borrning i befintligt tak den 12/9.
 • Anslutning FM hus I- bullrande arbete i samband med sågning och borrning i befintligt tak den 13-15/9.

Hus H

 • Besiktningsanmärkningar åtgärdas.

Hus I

 • Schaktarbete utvändigt.
 • Gjutningar av källare godsmottagning.
 • Målningsarbeten.
 • Installationer invändigt.
 • 12 och 13 stomkomplettering, så som väggar, dörrar undertak.
 • 12 och 13 återmontage av installationer

Generellt

 • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik från 12/8 till 15/11.

 

Projektet omfattar ca 16000 kvm nybyggnad och ca 7800 kvm ombyggnad. Projektet drivs i samverkan med Skanska som entreprenör.

Nybyggnaden Forum Medicum med tillhörande ombyggnad kommer att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för utbildning, forskning och kontor. Byggnaden kommer att skapa möjlighet till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård.

Överlämningen är beräknad till försommaren 2023.

september 12, 2022

Inlägget postades i

bygginformation

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Bygginfo

Vy av himmel genom takfönster. Foto.

Arbetet i hus H växlas över till hus I!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 35-37

Forum Medicum

 • Installationer ovan undertak (el, rör, vent, sprinkler)
 • Innerväggsmontage plan 11
 • Undertaksmontage.
 • Målningsarbete.
 • Skivmontage plan 16.
 • Golvläggning.
 • Montage invändiga partier, dörrar, pentry, lister och sakvaror.
 • Anslutning FM hus I/F- bullrande arbete i samband med sågning och borrning i befintligt tak.
 • Markarbete med packning av material utanför FM nära hus F.

Hus H

 • Driftsättning.
 • Överlämning hyresgäst.

Hus I

 • Schaktarbete utvändigt.
 • Spontning utvändigt v.35-37. Åtgärder för att minimera störningar vidtagna.
 • Invändiga rivningsarbeten.
 • Stomkomplettering och arbete med installationer invändigt.
 • Arbeten pl 12 och 13. Pågår till och med 11/11.

Generellt

 • BMC gård  mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik från 12/8 till 15/11.

Projektet omfattar ca 16000 kvm nybyggnad och ca 7800 kvm ombyggnad. Projektet drivs i samverkan med Skanska som entreprenör.

Nybyggnaden Forum Medicum med tillhörande ombyggnad kommer att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för utbildning, forskning och kontor. Byggnaden kommer att skapa möjlighet till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård.

Överlämningen är beräknad till försommaren 2023.

augusti 29, 2022

Inlägget postades i

bygginformation

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Bygginfo

Vi mot tak på insidan av Forum Medicum. Foto.

Nu är det full aktivitet igen!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 33-35

Forum Medicum

 • Installationer ovan undertak (el, rör, vent, sprinkler)
 • Innerväggsmontage plan 11
 • Målningsarbete.
 • Datakabeldragning i källare och på plan 14.
 • Skivmontage plan 16.
 • Golvläggning.
 • Anslutning FM hus I/F. Håltagning mellan långa gången och in till hus I och F pågår 15-26/8.

Hus H

 • Driftsättning

Hus I

 • Schaktarbete utvändigt.
 • Invändiga rivningsarbeten.
 • Ledningsomläggning i mark mellan hus H och hus I.
 • Arbeten pl 12 och 13. Pågår till och med 11/11.
 • Planerat driftstopp sprinkler 16/8. Påfyllnad av systemet sker kvällstid den 22/8.
 • Planerat driftstopp fjärrkyla 17/8.

Kommande

BMC gård  mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik från 12/8 till 15/11.

augusti 15, 2022

Inlägget postades i

bygginformation

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg