Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Visa rutor

Bygginfo

Portar och fasad i nya godsmottagningen på BMC gård. Foto.

Sista projektinformationen!

Detta blir den sista informationsbrevet eftersom projektet vecka 34 överlämnar den sista delen till verksamheten.

Fram till och med v. 37 kommer det att fortsatt pågå åtgärdande av besiktningsanmärkningar.

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 33-37

Forum Medicum

 • Besiktningsanmärkningar.
 • Kontrastmarkeringar Fernström 14/8.
 • Plåtning av hissar 11/8 och 16/8
 • Komplettering kring utvändiga ytterhörn pl.11

Hus F

 • Besiktningsanmärkningar.

Långagången

 • Besiktningsanmärkningar.

Hus I

 • Provning av installationer.
 • Besiktningsanmärkningar.
 • Slutstädning.
 • Avetablering sker under v. 33.
 • Förstärkning till ribbstolar pl.11 14-15/8.

Generellt

 • BMC gård mellan hus I och B öppnar för fordonstrafik den 17/8.
augusti 11, 2023

Inlägget postades i

bygginformation

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Bygginfo

Byggarbetare jobbar på två liftar med att montera innertak. Foto.

Besiktning pågår!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 28-33

Forum Medicum

 • Besiktningsanmärkningar.
 • Demontage av hissinklädnader 6-11/ 7

Hus F

 • Besiktningsanmärkningar.
 • Arbete med golv i rum 1126 6-14/7, kommunicerat separat.
 • Arbete med ventilation pl.11 och 13.

Långagången

 • Besiktningsanmärkningar.

Hus H

 • Besiktningsanmärkningar.

Hus I

 • Installationsarbeten i godsmottagning
 • Slutstädning
 • Provning och besiktingar
 • Besiktningsanmärkningar
 • Avstängning befintligt lyftbord pl.09 mellan 7/6- 12/8.
 • Avstängning för arbete med kvävgasledning 14/8- 25/8, endast gångtrafik in på innergården norr om hus I (Baravägen 22B). Ingen påverkan på befintliga kväveanläggningen.

Generellt

 • BMC gård mellan hus I och B öppnar för fordonstrafik den 14/8.
juli 6, 2023

Inlägget postades i

bygginformation

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Bygginfo

Forum Medicum i kvällssol. Foto.

Arbeten i slutskede!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 26-28

Forum Medicum

 • Besiktningsanmärkningar.
 • Vs arbeten i värmecentral källare.
 • Montage av dörrstoppar.

Långagången

 • Besiktningsanmärkningar.

Hus I

 • Besiktningsanmärkningar.
 • Passage förbi arbetsplatsen möjlig för gående och cyklister from den 23/6.

Hus F

 • Arbeten med ventilationsljud v.26-27.
 • Besiktningsanmärkningar.

Generellt

 • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för fordonstrafik till och med den 1/8.
juni 22, 2023

Inlägget postades i

bygginformation

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Flyttinfo – Medfaks passagekort

Passerkort hålls upp mot kortläsare. Foto.

För de som behöver Medfaks passagekort för att komma in på Forum Medicum, så har det uppstått förseningar på grund av GDPR. Tillverkningen av passagekorten kommer att ske hos en extern leverantör och det pågår nu ett arbete för att säkerställa att leverantören har rätt befogenheter för att hantera personuppgifterna på ett sätt som är i enlighet med GDPR.

I nuläget finns ingen prognos på när korten kommer att vara klara, men mer information kommer så fort vi vet mer.

juni 16, 2023

Inlägget postades i

Flyttinfo

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Bygginfo

Porten till nya godsmottagningen vid hus I. Foto.

Portar på plats!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 23-25

Forum Medicum

 • Besiktningsanmärkningar.
 • Arbete i Fernströmsalen.
 • Arbete i ställverk Hus E helgen 3-4/6.

Långagången

 • Driftsättning el-centraler.
 • Driftsättning installationer.
 • Städning.
 • Besiktningsanmärkningar.
 • Tyngre arbeten i korridor 1060 samt rum 1061, 1062 och 1063. Ytorna kommer ej vara tillgängliga för verksamheten.

Hus I

 • Borrning i betong vid anslutning godsmottagning/ hus I.
 • Finplanering av mark. Utförs med grävmaskin.
 • Installationsarbeten i godsmottagning.
 • Besiktningsanmärkningar.
 • Avstängning befintligt lyftbord pl. 09 mellan 7/6- 12/8

Hus F

 • Arbete med el-central plan 12. Berörda kommer att informeras separat.
 • Besiktningsanmärkningar.

Generellt

 • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik till och med den 22/6 och för fordonstrafik till och med den 1/8.
juni 2, 2023

Inlägget postades i

bygginformation

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Flyttinfo – AV-utrustning

Här är ett tydliggörande vad som gäller för AV-utrustning som i dag finns på HSC.

Eventuell AV-utrustning som ska med från HSC ska märkas med etikett som innehåller rumsnummer på rummet den ska flyttas till och namn på användare.

(AV-utrustning som inte är märkt kommer Med IT att återvinna.)

Obs! Medflyttad utrustning kommer Med IT inte att ha support på.

maj 31, 2023

Inlägget postades i

Flyttinfo

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ändrad tid för öppning för gångtrafik på BMC:s innergård

Gällande genomfart av gångtrafik genom biomedicins entréväg.

Tidigare har var det aviserat att Skanska öppnar upp gångtrafik genom biomedicins entréväg den 1/6. På grund av ändrade förutsättningar gällande höjder som innebär att en större del av de befintliga utvändiga markplattorna behöver höjas och läggas om måste passagen hållas stängd ytterligare minst tre veckor. Preliminär tid att flytta staketet och öppna för gångtrafik är den 22/6.

maj 31, 2023

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar


Bygginfo

Byggarbetare jobbar på två liftar med att montera innertak. Foto.

Arbete med Godsmottagningen i full gång!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 19-21

Forum Medicum

 • Besiktningsanmärkningar.
 • Arbete i Fernströmsalen.

Långagången

 • Driftsättning el-centraler.
 • Driftsättning installationer.
 • Bättringsmålning.
 • Städning.
 • Besiktningsanmärkningar.
 • Tyngre arbeten i korridor 1060 samt rum 1061, 1062 och 1063. Ytorna kommer ej vara tillgängliga för verksamheten.

Hus H

 • Driftsättning ventilation lägenhet.

Hus I

 • Borrning i betong vid anslutning godsmottagning/ hus I.
 • Den 22/5 tappning av sprinklersystem och den 24/5 påfyllnad.
 • Installationsarbeten i godsmottagning.
 • Målning i godsmottagningen.
 • Besiktningsanmärkningar.
 • Avstängning befintligt lyftbord pl.09 mellan 29/5- 12/8

Hus F

 • Arbete med el-central plan 12 v.19-20. Berörda kommer att informeras separat.
 • Besiktningsanmärkningar.

Generellt

 • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik till och med den 31/5 och för fordonstrafik till och med den 1/8.
maj 23, 2023

Inlägget postades i

bygginformation

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Bygginfo

Skylten Faculty of Medicine på Forum Medicums fasad. Foto.

Faculty of Medicine!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 19-21

Forum Medicum

 • Besiktningsanmärkningar.
 • Iläggning undertak.
 • Byte av vattenmätare 12/5 vilket innebär att vattnet stängs av i byggnaden. Toaletter i långagången fungerar som vanligt.
 • Arbete i Fernströmsalen.

Hus H

 • Driftsättning ventilation lägenhet.

Hus I

 • Borrning i betong vid anslutning Godsmottagning/ hus I.
 • Installationsarbete i tak Godsmottagningen. Borrning förekommer.
 • Besiktningsanmärkningar.
 • Grävning på BMC-gård mellan kvävetank och hus I. Ingen fordonstrafik 8-11/5.

Långagången

 • Iläggning undertak
 • Bättringsmålning.
 • Städning
 • Driftsättning el-centraler.
 • Driftsättning installationer.
 • Tyngre arbeten i korridor 1060 samt rum 1061, 1062 och 1063. Ytorna kommer ej vara tillgängliga för verksamheten.

Hus F

 • Arbete med el-central plan 12 v.19-20. Berörda kommer att informeras separat.
 • Besiktningsanmärkningar.
 • Slutstädning.

Generellt

 • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik till och med den 31/5-23 och för fordonstrafik till och med den 1/8-23.

Inlägget postades i

bygginformation

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Flyttinfo v 18-19

Flyttkartong, tejp och sax. Foto.

I flytten till Forum Medicum är det ju mycket grundutbildningsinventarier som ska flyttas med. Detta kommer att hanteras från centralt håll. Här är tidplanen för den flytten:

 • 12/6 Börjar sommarjobbarna packa
 • 26/6 Flyttfirman börjar flytta från HSC
 • 12/7 Flyttfirman klar
 • 4/8 Allt material ska vara uppackat i respektive sal
 • 11/8 Alla salar ska vara helt klara
 • 15/8 Omtentorna börjar

Inlägget postades i

Flyttinfo

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Fler möjligheter att prova ut arbetsstol

Grå arbetsstol på hjul. Foto.

Det står sedan en tid tillbaka en provarbetsplats uppställd vid receptionen på HSC där man kan se hur arbetsplatserna kommer att vara möblerade på Forum Medicum.

Man kan också prova ut arbetsstolen, som är från Malmstolen. Nu finns nya tider när representanten för företaget, Fredrik, kommer att vara på plats på HSC så att man kan få hjälp med att prova ut stolen och se om man kommer att behöva armstöd/nackstöd osv.

Tider när Fredrik är på plats på HSC:

10/5 kl 13-16

11/5 kl 09-12

Fredrik kommer också att finnas på plats efter att inflyttningen på Forum Medicum, så det kommer att ges möjlighet till efterbeställningar om så behövs.

Cheferna kommer att få en excelfil där de får ange vem som behöver en ny stol och om den ev ska utrustas med nackstöd/armstöd. Kostnaden för stolarna ingår i flyttprojektet.

För er som är nöjda med er nuvarande stol, gäller som tidigare meddelats, att man sätter en flyttetikett på den, så följer den med resten i flyttlasset.

april 27, 2023

Inlägget postades i

Flyttinfo

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg