Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Beslut om fördelning av lokaler

Vi mot tak på insidan av Forum Medicum. Foto.

Den 6 oktober tog dekanen formellt beslut om fördelning av lokaler på Forum Medicum och i intilliggande byggnader som berörs av Forum Medicum-projektet.

Dekanus gav tidigare i år Lokalsamordningsnämnden (LSN) i uppdrag att inplacera verksamheter i Forum Medicum och intilliggande byggnader. LSN arbetade fram ett förslag på fördelning av lokalerna i nära samarbete med berörda verksamheter. Det beslut som dekanus nu tagit baserar sig på det förslag som LSN lämnat in i slutet på augusti.

Beslutet i sin helhet kan du läsa här >>

Nedan ser du översiktsritningar över lokalfördelningen i olika delar av byggnaderna:

Lokalfördelning i Forum Medicum våning 14. Ritning.
Fördelning av lokaler i Forum Medicum våning 14.
Lokalfördelning Forum Medicum våning 15. Ritning.
Fördelning av lokaler i Forum Medicum våning 15.
Lokalfördelning i F-huset våning 11. Ritning.
Fördelning av lokaler i F-huset våning 11.
Lokalfördelning i F-huset våning 12. Ritning.
Fördelning av lokaler i F-huset våning 12.
Lokalfördelning i F-huset våning 13. Ritning.
Fördelning av lokaler i F-huset våning 13.
Lokalfördelning Långa gången. Ritning.
Ritning över fördelningen av lokalerna i Långa gången.
Lokalfördelning i F-huset våning 10. Ritning.
Fördelning av lokaler i F-huset våning 10.
Lokalfördelning del av F-huset våning 10. Ritning.
Fördelning av lokaler i F-huset del av våning 10.
Lokalfördelning I-huset våning 10. Ritning.
Fördelning av lokaler i I-huset våning 10.
Godsmottagningen. Ritning.
Godsmottagningen översikt.
Placering godsmottagning i detalj. Ritning.
Godsmottagningen i detalj.
Lokalfördelning I-huset våning 12. Ritning.
Fördelning av lokaler i I-huset våning 12.
Lokalfördelning I-huset våning 13. Ritning.
Fördelning av lokaler I-huset våning 13.
oktober 12, 2022

Inlägget postades i

Allmän information