Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Studiebesök på SLU Alnarp och Skissernas museum

Mervärdesgruppen har gjort studiebesök på Skissernas museum och SLU i Alnarp. Studiebesökens syfte har varit att inspireras och lära hur man med hjälp av olika faktorer kan optimera olika miljöer. På Skissernas museum träffade vi museichef Patrick Amsellem och diskuterade trender och möjligheter med offentlig konst. Vi fick många bra tips och råd kring vad man bör tänka på.


Svenska salen på skissernas museum, en del av Lunds universitet

Ett ord som kom fram i diskussionen var ”Reflektion”, vilket stämmer bra med mervärdegruppens idéer att tillföra element som både väcker engagemang, kreativitet men också harmoni och lugn. Att få betraktaren (studenten, medarbetaren eller besökaren) att reflektera i sin vardag är stort och något som vore fint om vi kan bidra till. Under studiebesöket fick vi också en chans att se de nya lokalerna och utställningarna på Skissernas museum. De har nyligen själva byggt om och har goda erfarenheter att dela med sig av, de såg det som viktigt att vara involverade i hela byggprocessen.

På SLU i Alnarp (Sveriges lantbruksuniversitet), fick vi träffa professor Erik Skärbäck och professor Patrik Grahn. De har forskat på naturens inverkan på hälsa och välmående. De har bland annat tittat på hur man kan använda olika miljöer för olika syften.


En trädgårdsdel med lite vild artrikedom och hängmatta.

I sin forskning har de identifierat åtta olika miljöpsykologiska faktorer som människor söker i sin utemiljö för att uppnå hälsa och välbefinnande. Det kan till exempel vara rofylldhet, rymd och kulturhistoria. Gröna växter upplevs skapa en lugnare och mer harmonisk miljö, medan röda växter skapar energi och engagemang. Artrikedom visade sig till exempel locka människor att utforska lite mer, gå lite längre. Medan andra naturmiljöer ger känsla av trygghet och lugn.


En inbjudande liten stig som skapar nyfikenhet.

I Alnarp har de enorma grönytor att tillgå, något som vi inte kommer att ha I Forum Medicum, men det vore bra om vi kan optimera de ytor som finns. Man kan även ta in naturen in i byggnaden, vilket vi har sett exempel på i DTUs studentcentrum (Danmarks Tekniska universitet), där träden växer inne i huset.


Möte i det gröna, en grupp doktorander diskuterar ett projekt i det gröna.

SLU i Alnarp har också en rehabiliteringsträdgård dit människor med utmattningssyndrom och posttraumatisk stress kan komma och rehabiliteras i en trädgård som är utformad i samarbete med arbetsterapeuter. Deras forskning visar att vistelse i naturmiljöer hjälper vid återhämtning av kognitionsförmåga och stress. Rehabiliteringsträdgråden är ett gott exempel på forskarsamarbete mellan Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet och resultaten är goda. De som fått denna behandling mår bättre och deras sjukskrivning sjönk.

Bilden är tagen i Alnarps rehabiliteringsträdgård och visar en populär plats hos de som söker ro och  avskildhet.

Med dessa studiebesök vill vi i mervärdesgruppen lära oss mer om forskning inom området för att kunna bidra med kunskap för formandet av Forum Medicums inre och yttre miljöer.

 

Gunilla Westergren-Thorsson

juni 20, 2017