Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Presentation av studiebesök på iDAPT, Toronto och i olika kontorsmiljöer i Malmö

Arbetsgruppen för forskning har haft ett andra möte.  Ordförande Anna Maria Drake berättade om sitt besök vid iDAPT-labbet i Toronto som är ett av världens idag mest omfattande Reality labb med Virtual lab, outdoor-lab, care-labb, balance-lab, home-labb. Förhoppningen är att vi inom projektet Forum Medicum ska skapa något liknande för hälsovetenskaplig forskning. iDAPT-labbet hade en yta på totalt 6 000 kvm placerat under ett stort rehabiliteringssjukhus sjukhus mitt i centrum. Många av iDAPTs delar skulle kunna förvekligas i våra nya byggnader. ”Hemlabbet” och ”vårdlabbet” var det mest intressanta, konstruktionen var gjord så att man kan stå ovanför och registrera en simulerad fullt utrustad hemmiljö.

Läs mer och se bilder från besöket 

Presentation av studiebesök i Malmö med fokus på arbetsplatser
Sen presenterades bilder från studiebesök som Anna Maria och Anna har gjort på olika ställen i Malmö. Bland annat hos inredningsleverantörerna Senab, Kinnarps, EFG och nya arbetsplatser som Region Skåne, Malmö Högskola och Media Evolution.

Studiebesöken gav en inblick i de senaste trenderna inom kontorsmiljöer. Tydliga trender är att det är mycket generiska lokaler som lätt kan omvandlas, där man låter möblerna göra rummen. Akustik är något som man utgår mycket ifrån och det var mycket heltäckningsmattor, möbler med absorbenter och ullmaterial, gardiner och rumsavdelare med ljudabsorberande egenskaper.

Det senaste inom arbetsplatstrenderna är ”Aktivitetsbaserade kontorsmiljöer”. Det bygger på idén att vi gör olika saker under en arbetsdag och att vi kanske behöver olika miljöer för att göra olika arbetsuppgifter. Konceptet handlar om att tillgodose medarbetarens behov och utgår ifrån hur man jobbar. Behovet ska styra, inte formalia. Tekniken har möjliggjort en större flexibilitet i hur och var vi arbetar idag. Det finns inte många färdiga exempel på detta än, men Malmö Högskolas nya bygge Niagara som ska vara klart 2015 är byggt enligt de principerna.

Se de definitioner som vi använder oss av när det gäller arbetsplatser.

Se bilder från studiebesöken