Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Visionshalvdag för Forum Medicum

visionsdagen

I onsdags hölls en visionsdag i Forum Medicums ära. De tre visionsgrupperna fick chansen att presentera resultatet av sina visioner för fakultetsstyrelsen, fakultetsledning, prefekter och utbildningsnämndsansvariga. Totalt var det 55-60 personer som medverkade under mötet. Efter att visionsgrupperna fått presentera sina diskussioner så bjöds alla andra med att fortsätta visionera kring de olika frågorna, hur vår utbildning, forskning, stödfunktioner och publik verksamhet kommer att se ut i framtiden.

Efter presentationerna delades alla in i 4 grupper och fick diskutera 4 olika frågor:

Gruppdiskussionerna kom igång snabbt och det var ett stort engagemang hos deltagarna.  Trots den korta tiden de hade att tillgå kom det fram mycket klokt ur diskussionerna.

För utbildning kretsade diskussionen kring hur samverkan mellan utbildningarna och med sjukvården kommer att se ut i framtiden. Men också mycket kring under vilka former utbildningen kommer att ske och hur mycket digitaliseringen kommer att påverka lärandet.

Grupp 2 skulle besvara frågor om forskning. De diskuterade det tvärprofessionella, att forskningen kommer att vara bli mer patientnära och kommer att organiseras mer utifrån gemensamma forskningsområden än avdelningar i framtiden. De trodde också på en bättre fördelning av medel och att forskning kommer att vara mer utspridd överallt om tio år.

Den 3:e gruppen diskuterade kring stödfunktioner och de pratade om vilka stödfunktioner som finns och hur vi bästa kan stödja besökare, medarbetare och studenter i framtiden.

Grupp 4 skulle besvara hur vi gör vår verksamhet mer publik. Deras samtal kretsade mycket kring hur vi kan öppna upp oss för allmänheten och skapa förtroende kring vår verksamhet. Deras visioner var att man ska utveckla samarbetet med resten av LU och att man ska erbjuda aktiviteter och arrangemang för skolelever, patientföreningar och andra. De poängterade vikten av att fakulteten ger en seriös och professionell bild av vår verksamhet och att man ger en rättvisande bild av den komplexitet som vår forskning omfattar.

Efter gruppernas presentation berättade Ingemar Carlstedt om vägen framåt.

Tack alla ni som var med och bidrog till kreativ och klok input!!