Författararkiv: forummedicum

Viktigt beslut fattat om Forum Medicum

På fakultetsstyrelsemötet den 12 december beslöts att Forum Medicum-projektet nu går vidare i nästa fas – systemhandlingsfasen. Målet är att fakulteten ska kunna flytta in i Forum Medicum sommaren 2023. Forum Medicum-projektet ska samla fakultetens verksamhet i HSC i en nybyggnation integrerad med det befintliga BMC-komplexet. Genom detta skapas ett hälsovetenskapligt och medicinskt kunskapscentrum längs universitetets kunskapsstråk. ­­– Det känns … Läs mer

Informationsmöten 0

Invitation: Forum Medicum Research Infrastructure (MoRe-Lab) Workshop World Café: Moving into Better Health

MoRe-Lab Vision: A multi-platform infrastructure for inter- and trans-disciplinary research and development producing results with high societal impact: Innovative solutions for a healthy future. January 23, 2019, at room C313/14. Health Sciences Centre, Margaretavägen 1B, Lund GOAL: NOW IS THE TIME to design the future transdisciplinary research infrastructure at Forum Medicum led by the Department of Health Sciences at the … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp-forskning/Informationsmöten 0

7,5 miljoner till Forum Medicum MoRe Lab

LMK-stiftelsen har beslutat att ge 7,5 miljoner kronor för att stödja uppbyggnaden av ett ”Movement and Reality lab” för hälsovetenskaplig forskning i det nya Forum Medicum. Målet är att kunna studera hur olika sjukdomsprocesser vid tillstånd som påverkar motorik och kognition inverkar på förutsättningarna att hantera vardagssituationer och följa effekterna vid olika behandlingar. Forum Medicum MoRe Lab, Movement and Reality … Läs mer

Informationsmöten 0

Systemhandlingsfasen framflyttad

Start på systemhandlingsprojektering är preliminärt flyttad från nov 2018 till jan 2019. Detta ska inte påverka den långsiktiga tidsplanen nämnvärt. Bakgrunden till fördröjningen är att de inkomna remissynpunkterna var mer omfattande än vad Akademiska hus förväntat sig och de behöver mer tid  för att analysera konsekvenserna av dem.

Informationsmöten 0

Titta in i det framtida Forum Medicum!

Se 3D modeller över det framtida Forum Medicum. Henning Larsen Architects har skapat  CAD-ritningar som gör att du kan röra dig i en virtuell Forum Medicummiljö. Använd din mobiltelefon för att skanna in QR-koden nedan, och rör mobiltelefonen för att se upp i taket, åt sidorna och ner. Eller klicka på bilderna och använd datormusen för att röra dig runt … Läs mer

Allmän information/Informationsmöten 2

Programhandlingen är ute för remiss

Den interna remissgranskningen för Forum Medicums programhandling pågår. Akademiska Hus har överlämnat ett programhandlingsmaterial för granskning till Lunds universitet. Vid denna granskning ska universitet säkerställa att våra krav är uppfyllda. Det gäller till exempel krav på funktioner, rumsutformning och arbetsmiljö som definierats av såväl Medicinska fakulteten som LU-byggnad. Programhandlingens syfte är att fastställa byggnadens grundläggande utformning och organisationsprinciper, man brukar … Läs mer

Informationsmöten 0

Tidsplan för Forum Medicum i närtid

Så här ser tidsplanen ut för den närmaste tiden: I början av hösten kommer ritningar att gå ut på remiss till fakulteten, LU-byggnad, HMS-kommitéer, LU Service m.fl. Alla parter kommer att titta på ritningarna utifrån olika vinklar. Från verksamhetens sida så handlar det om att de angivna lokalbehoven tillgodoses och att placeringarna blir bra ur ett student och medarbetarperspektiv. Akademiska … Läs mer

Informationsmöten 0

Lunds kommun har beslutat om samråd för detaljplanen för Forum Medicum

Byggnadsnämnden i Lunds kommun har nu  beslutat om samråd för en ändrad detaljplan med en tillbyggnad av BMC i Lund. Läs deras pressmeddelande. Byggnadsnämndens ordförande kommenterar det så här: – Det är glädjande att vi nu möjliggör för Lunds universitet att satsa på nya Forum Medicum i anslutning till BMC och Universitetssjukhuset. Detta kan lyfta hela Sölvegatan. Forum Medicum har … Läs mer

Allmän information 0

Frågor om Forum Medicums GU-lokaler

I veckan hölls ett öppet möte om Forum Medicums framtida grundutbildnings- (GU) lokaler. Cecilia Lundberg och Gudrun Edgren, ordförande resp. vice ordförande för planeringsgruppen för studiemiljöer samt Jakob Donnér och Joanna Oberda från projektsamordningsgruppen, var inbjudna av Hälsovetenskapliga institutionen för att presentera hur man arbetat med detta. De berättade om den överordnade visionen om ett samlat studentcentrum för alla fakultetens … Läs mer

Informationsmöten 0

Projektrepresentanter var på HSC och informerade om projektet

Projektsamordningsgruppen höll informationsmöte på HSC och ett 40-tal kom för att lyssna. Dekan Erik Renström berättade om hur väl Forum Medicum lever upp till hans visioner om ett mer translationellt arbetssätt inom fakulteten. Han beklagade att det tagit så lång tid och hotade eller lovade att han skulle ta med en spade och börja bygga snart.

Informationsmöten 0