Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Visionsgruppen för forskning hade sin fjärde träff

Visionsgruppen för forskning hade sitt sista möte innan visionsdagen igår.  Ansökan om finansiellt stöd till utredning av ett reality labb är inskickad till Vetenskapsrådet. Ett sådant labb hoppas man kunna lägga nära den övriga verksamheten så att det blir effektivt för forskare och studenter att använda det.

Nya önskemål som kom upp på detta möte var fler samtals-/intervjurum. Standardiserade lokaler i en trevlig attraktiv miljö där man kan träffa brukare på ett standardiserat sätt utan att riskera att miljön påverkar resultaten.

– Inom psykiatriforskningen kommer vi att arbeta med kognitiva beteendetekniker. Brukarna är en viktig del av vår verksamhet i framtiden, det är viktigt att vi kan bjuda in dem och att de trivs här.

Och även grupprum för gruppintervjuer och möten. Antalet rum kan vara beroende av hur finansieringen ser ut. Om lokalerna innebär en kostnad vid bokning väljer många att utnyttja kostnadsfria ytor som foajé och matsal istället. Något som leder till att många lokaler står outnyttjade och att fel ytor används istället.

Det diskuterades också hur lärarna/forskarna ska sitta och arbeta i framtiden. Många vill ha sitt eget rum. Men många forskare flyttar runt och jobbar i olika situationer, i omgångar kanske de undervisar och behöver vara nära studenterna, i andra perioder kanske de forskar aktivt och vill vara nära metodrummen, och i vissa perioder vill de sitta bland sin forskargrupp. Frågan är hur man ska kunna bemöta de olika behoven utan att skapa för många outnyttjade ytor.

– Alla vill ha ett eget kontor, men alla kanske inte kan ha sitt personliga kontor, vi kanske får införa mer flexibla kontorsytor.

Andra önskemål som kom upp var väntrum med toalett, vilrum, och ytor för medarbetare att hitta inspiration och kraft.

april 4, 2013

Inlägget postades i

Visionsarbete - forskning