Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Ordlista

Lokalprogram: i den s.k. utredningsfasen upprättar man ett lokalprogram och en teknisk utredning. Ett lokalprogram bör i sin enklaste form innehålla uppgifter om följande: lokalbehov, lokalernas användning, grov dimensionering av areor, krav på speciell utformning, inredning och utrustning som påverkar byggnadens utformning.

Programhandlingar: översiktliga och preliminära skisser framtagna av arkitekter.

Systemhandlingar: projektörernas handlingar som skall tas fram och samordnas under projekteringsskedet

Bygghandlingar: de handlingar som används för att bygga efter samt för att planera och köpa in material

Projektgrupper: i den tredje fasen ska fyra projektgrupper anpassa Henning Larsens arkitektförslag till vår verklighet med hjälp av arkitekterna.

Arbetsgrupper: I andra fasen av projektet har tre arbetsgrupper tagit över stafettpinnen från visiosngrupperna och ska konkretisera förstudiens visioner, se projektdeltagare.

Visionsarbete: I förstudiearbetet ingår att ta fram visioner för ett eventuellt integrerat kunskapscentrum för medicinsk och hälsovetenskaplig utbildning och forskning. Dessa visioner tas fram i tre olika visionsgrupper som har fokus på forskning, utbildning och stödfunktioner, se deltagarna. Deras arbete ska resultera i en visionär beskrivning som kommer vara en del av förstudiens rapport. Läs uppdragsbeskrivningen.

Definitioner på arbetsplatser

Enligt Christina Bodin Danielssons avhandling “The Office”:

 • Cell-office: ett en-personsrum
 • Delat-kontorsrum: 2-3 personer delar ett rum
 • Öppna kontorslandskap:
  • Litet kontorslandskap: 4-9 personer/rum
  • Mellanstort kontorslandskap: 10-24 personer/rum
  • Stort kontorslandskap: fler än 24 personer (inte vanligt i Sverige)
 • Flex-kontor: medarbetarna har ingen egen plats utan man ta en plats som är ledig (även kallat “clean-desk”)
 • Aktivitetsbaserat: bygger på tänket att man arbetar med olika uppgifter under en arbetsdag. Inredningen styrs av medarbetarnas olika aktiviteter. Medarbetarna har inga fasta platser utan väljer plats utifrån aktivitet, har ofta 75% kontorsplatser i förhållande till antalet anställda.
 • Kombi-kontor: en arbetsmiljö där man blandar enskilda rum och kontorslandskap och där ytan per medarbetare är mindre. Erbjuder olika miljöer för olika aktiviteter, men här har alla sin fasta arbetsplats.

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *