Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Veckans bygginfo

This information in English

Vi avrundar årets sista bygginfo med att berätta om att kranarna nu är på plats och att vi äntligen formellt fått fira byggstart. Istället för det sedvanliga spadtaget firades byggstarten digtalt detta speciella år. Se det digitala firandet här.

Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 51-53 

 • Slipning av källarbottenplatta
 • Tätskikt källarbottenplatta
 • Arbete med kanalskena från Hus I pan 9 till långagången plan 10.

Vecka 1-2

 • Schaktning för markventilation vilket kommer att innebära ökat antal transporter.
 • Anslutningar mellan långa gången och Forum Medicum på långagångens tak.
 • Arbete med kanalskena från Hus I plan 9 till långa gången plan 10.

Upcoming activities

We round off this year by telling you that the cranes are now in place and that we now have formally celebrated the start of the construction of Forum Medicum. Instead of the traditional first sod ceremony, the start was celebrated with a film. The film can be seen here.

As always, please remember that is strictly forbidden to enter the construction site without the permission of Skanska!

Construction information:

Bold text is work that will be noisy or perceived as another form of disturbance.

Week 51-53

 • Grinding of the basement floor plate
 • Waterproofing basement floor plate
 • Work with channel rail from House I pl.9 to the long passage pl.10.

Week 1-2

 • Excavation for ground ventilation, which will mean an increased number of transports.
 • Connections between the “långa gången” and Forum Medicum on the roof of the “långa gången”.
 • Work with channel rail from House I pl.9 to the “långa gången” pl.10.
december 11, 2020

Inlägget postades i

Informationsmöten