Författararkiv: Anna Hellgren

Dags för höstens första informationsmöte

Tid & plats: 21 augusti, kl. 08:30 – 12:00, Belfragesalen (D15) Systemhandlingarna är nu klara för att skickas ut för granskning till remissinstanserna. I samband med denna process kommer vi att hålla ett informationsmöte där vi går igenom vad en systemhandling är, byggnadens arkitektur, tillgänglighet, akustik och belysning med mera. Presenterar gör projektgruppen och Akademiska Hus konsulter. På plats är … Läs mer

Informationsmöten 0

Hallå där Lars Palm!

“Hög kompetens och samarbetsvilja kommer att resultera i en fantastisk byggnad med ett fantastiskt innehåll!” I en serie intervjuer får du inblick i vad några av projektdeltagarna arbetar med. Först ut är Lars Palm, lokalplanerare vid LU Byggnad. Hej Lars! Vad har du för roll i projektet?Jag fungerar som Medicinska fakultetens byggkunniga stöd i processen och är LU:s första kontaktperson … Läs mer

Intervjuer 0

Nya illustrationer av Forum Medicum

Projektet har glädjen att publicera nya illustrationer av Forum Medicum. Illustrationerna är en förfining av tidigare visionsbilder och är framtagna av Henning Larsens arkitektbyrå. Illustrationerna visar hur husets fasad kommer att se ut mot Sölvegatan och en del av interiören på entréplan där restaurang och det publika torget kommer att ligga. Här kommer t.ex. lunchföreläsningar och evenemang att kunna hållas … Läs mer

Informationsmöten 0

På gång i Forum Medicum

Vad händer i projektet nu? Just nu är projektet mitt uppe i systemhandlingsfasen. Under denna fas arbetar projektparterna vidare med underlaget från programhandlingsfasen vilket innebär att man bearbetar och förfinar husets ritningar utifrån beställarens kravprofil.  Placering av t.ex. kontorsytor, undervisningssalar, faciliteter och restaurang bestäms och tekniska system som lås, ventilation och eluttag ritas in. Systemhandlingsfasen är ett tätt samarbete mellan … Läs mer

Informationsmöten 0

Forum Medicum informationsmöte

Tid och plats: 15 maj kl. 10-12, H01, HSC, Baravägen 3 Vill du veta mer om vad som händer och hur man arbetar i projektet? Under informationsmötet berättar projektgruppen om: Vad händer nu och vem arbetar med vad? – Information om aktiviteter och milstolpar inom den närmaste framtiden.  Tillgänglighet – Per Johansson, Akademiska Hus tillgänglighetskonsult berättar om principer och planering. … Läs mer

Informationsmöten 0

Detaljplan för Forum Medicum antagen

Forum Medicum projektet har tagit ett steg framåt på vägen mot ett färdigt hus 2023. Byggnadsnämnden i Lund beslutade igår om att godkänna ändringen i detaljplanen vilket innebär grönt ljus för att bygga Forum Medicum enligt planerna. Forum Medicum är Medicinska fakultetens projekt för ett integrerat kunskapscentrum för utbildning och forskning där de befintliga verksamheterna på HSC och BMC kommer … Läs mer

Informationsmöten 0

Informationsmöte om Forum Medicum

TID & PLATS: 20 Mars KL. 14:45 – 16:20, H01, HSC, Baravägen 3 Håll dig uppdaterad om vad som händer i projektet! Den 20 mars bjuder projektgruppen in till informationsträff med fokus på vad man arbetar med just nu; till exempel kostnadseffektiva lösningar, inredningsprinciper och ljudmiljö. Varmt välkommen! Program 14:45 Fika 15:00 InledningOrdförande för HSC:s styrelse Eva Ekvall-Hansson hälsar välkommen … Läs mer

Informationsmöten 0

MoRe-Lab workshop

Steven Schmidt, projektledare för MoRe-Lab, anordnade förra veckan ett första ”World Café”. Ambitionen är hög: labbet i Lund ska bli världsledande inom den hälsovetenskapliga forskningen och för att lyckas gäller det att få med intressenter och partners i ett tidigt skede av planeringen. Deltagarna, från bland annat tre olika fakulteter, LU Innovation, Region Skåne och den privata sektorn, uppmanades av … Läs mer

Informationsmöten 0