Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Digitalt firande av Forum Medicum!

Foto: Henning Larsen arkitekter, vy av framsidan

Äntligen är det dags att tillsammans med Akademiska Hus fira byggstarten av Forum Medicum! Under dessa speciella omständigheter blir firandet digitalt men inte desto mindre festligt. Så fram med partyhatten, klicka på play och följ med en på resa till 2023!

Fakulteten öppnar dörrarna mot Sölvegatan

Ett medicinskt och hälsovetenskapligt centrum, ett kulturprojekt, ett kunskapscentrum. Att kärt barn har många namn stämmer väl in på Forum Medicum och reflekterar fakultetens ambitioner: huset ska ligga i framkant när det kommer till moderna undervisningslokaler, det ska vara en mötespunkt för lärare, forskare och studenter men även en destination för den nyfikna allmänheten.

“Forum Medicum ger möjligheterna till ökad synlighet för de medicinska verksamheterna vid Lunds universitet och den möjligheten måste vi ta. Tanken är att skapa en destinationskvalitet, att det ska vara värt att stanna till och besöka oss på vandringen upp längs Sölvegatan och kunskapsstråket”, säger dekanus Erik Renström.

Starkare “vi-känsla”

Maria Björkqvist, vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå, ser fram emot att studenterna på fakultetens utbildningar får chansen att träffas i gemensamma lokaler, både i och utanför utbildningssituationen:

”Idag när vår verksamhet är spridd över flera hus så möts våra studenter endast i vissa gemensamma aktiviteter. En gemensam byggnad där alla våra studenter möts, även utanför utbildningssituationen, det skapar helt nya möjligheter för interaktion och förhoppningsvis en starkare ”vi-känsla”, menar Maria Björkqvist.

Även satsningen på “aktivt lärande” får en skjuts framåt i och med Forum Medicum.

”Vi har redan idag rum för aktivt lärande: det vill säga stora rum med flexibel möblering som möjliggör diskussion i små grupper. Men i och med Forum Medicum så blir det här ett ännu större fokus. Aktivt lärande blir därmed en än viktigare del i vårt pedagogiska arbete och det här, det främjar kvalitén” säger Maria.

Experimentell forskning i MoReLab

Christina Brogårdh, prefekt för Institutionen för hälsovetenskaper och  blivande största hyresgäst i Forum Medicum, ser också hon mycket fram emot flytten.  Förutom att studenter, lärare och forskare får flytta in i ett helt nytt hus kommer även ett unikt experimentellt labb inom hälsovetenskap byggas.

”När det gäller forskningen så ser vi oerhört mycket fram emot MoReLab, det nya labbet som kommer att byggas i anslutning till Forum Medicum. MoReLab står för Movement and Reality Lab och där kommer vi att kunna bedriva en unik forskning inom experimentell hälsovetenskap. Vi kommer att kunna göra avancerad rörelseanalys och studera rörelser i reell miljö. Detta innebär att vi i mycket standardiserade miljöer kan bedriva en ny banbrytande forskning”.

Forum Medicum är en av de största satsningarna Akademiska Hus och Lunds universitet någonsin gjort tillsammans. Mer om det gemensamma arbetet går att läsa i Akademiska Hus pressmeddelande.

Text: Anna Hellgren

Läs Akademiska Hus pressmeddelande här.

december 10, 2020

Inlägget postades i

Informationsmöten