Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Sida 1 / 1

april 12, 2013 | forummedicum

Inventeringsmöte med institutionsledningarna

Vi har träffat institutionsledningarna för att be dem uppskatta de nuvarande och framtida lokalbehoven. Frågor som kom upp var om det är en fördel eller …
  • Informationsmöten
0 Kommentarer
april 4, 2013 | forummedicum

Visionsgruppen för forskning hade sin fjärde träff

Visionsgruppen för forskning hade sitt sista möte innan visionsdagen igår.  Ansökan om finansiellt stöd till utredning av ett reality labb är inskickad till Vetenskapsrådet. …
  • Visionsarbete - forskning
0 Kommentarer