Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Nu bygger vi!

I förra veckan blev det klart – Medicinska fakultetens och Akademiska Hus styrelser gav klartecken för att bygga Forum Medicum. Den nya byggnaden med tillhörande ombyggnad kommer att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för utbildning, forskning och kontor.

– Det är mycket glädjande att bygget av Forum Medicum äntligen kan påbörjas. Det här innebär att vår vision om ett hus där de medicinska och hälsovetenskapliga verksamheterna förenas blir verklighet. Vi stärker härmed även den hälsovetenskapliga forskningen som får tillgång till toppmoderna lokaler i Forum Medicum, säger Erik Renström, dekan Medicinska fakulteten.

Idag (måndag den 4 maj) börjar förberedelserna inför det första spadtaget. Huset som ritats av Henning Larsen arkitektbyrå knyter an till det befintliga BMC-huset på Sölvegatan. Projektet omfattar ca 16 000 m2 nygbyggnad och cirka 7800 m2 ombyggnad.

Fakultetens utbildningar samlokaliseras

Bygget beräknas stå klart 2023 och då ska de medicinska och hälsovetenskapliga utbildningar inhysas under ett och samma tak. I nuläget sker undervisningen i olika lokaler och studenter från olika ämnesområden stöter sällan på varandra under utbildningstiden.

– Att sammanföra disciplinerna innebär att tillvarata värdefulla möjligheter till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar. Vi hoppas att det här blir en ny gemenskap och grogrund för nya samarbeten, säger Maria Björkqvist, vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Experimentell forskning inom hälsovetenskap

Även den hälsovetenskapliga forskningen kommer att få tillgång till helt nya lokaler anpassade för experimentell forskning inom hälsovetenskap. Det nya forskningslabbet MoRe Lab (Movement & Reality lab) kommer att flytta in i Forum Medicum. Labbet är en helt ny typ av infrastruktur där man kan studera rörelse, gångförmåga och muskelstyrka i olika miljöer exempelvis en hemmiljö, en vårdmiljö eller en kontorsmiljö.

– Den experimentella forskningen kommer att utveckla, utvärdera och tillämpa nya metoder och innovativa lösningar för att optimera funktioner i vardagslivet samt öka kunskapen om människors hälsa och beteende under hela livet, förklarar Steven Schmidt, projektledare MoRe Lab

Huset ska öppna fakulteten för omvärlden

Interiören i Forum Medicum ger stora publika ytor och skapar en öppen och ljus mötesplats. Johanna Sandahl, kommunikationschef Medicinska fakulteten hoppas att huset ska fyllas med utställningar, föreläsningar och spontana möten.

– På Medicinsk fakulteten finns forskning och utbildning inom medicin, vård och hälsa av stort intresse för samhället, men hittills har våra byggnader i Lund varit slutna och hemlighetsfulla. Genom Forum Medicum öppnar vi fakultetens verksamhet mot Kunskapsstråket längs Sölvegatan. De nya lokalerna ger oss helt nya förutsättningar att bjuda in allmänhet och samarbetspartners, menar Johanna Sandahl.

Länkar

maj 5, 2020

Inlägget postades i

Informationsmöten

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *