Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Forum Medicum MoRe lab

Planerna för ett framtida hälsovetenskapligt lab för Forum Medicum pågår. Det har fått arbetsnamnet Forum Medicum MoRe Lab (Movement & Reality lab). Steven Schmidt har varit runt och presenterat detta för fakultetsstyrelse och på fakultetens infrastrukturmässa.

Med Forum Medicum MoRe lab kommer Lunds universitet att etablera en unik forskningsinfrastruktur inom det hälsovetenskapliga området. Denna infrastruktur innebär en viktig resurs även för den kliniska forskningen och det tvärvetenskapliga förhållningssättet. Reality lab är en infrastruktur för studier av olika miljöer, t.ex. en hemmiljö, en vårdmiljö eller en kontorsmiljö. ”Movement Lab” utrustas för att studera t. ex rörelser som gångförmåga och muskelstyrka.

Fotot visar ett Home lab, med vardagsrum, sovrum och badrum i Toronto, IDAPT

”Reality Lab” omfattar i ett första skede ett ”Home Lab” som ska simulera en typisk hemmiljö och ett ”Care Lab” som ska kunna modellera olika vårdsituationer. Viktigt är den dubbla takhöjden med en ”catwalk” som gör det möjligt att objektivt observera och registrera hur människor uppträder och fungerar i den miljö som simuleras. ”Reality lab” ska utformas för att ge den flexibilitet som gör att miljöerna enkelt kan omvandlas efter forskningsbehoven och forskarnas krav. ”Home lab” ska skapa förutsättningar för att genomföra studier i simulerade – men realistiska – boendemiljöer och ska utrustas med den senaste teknologin för att registrera beteenden och aktiviteter i vardagliga situationer. Forskarna kan med denna infrastruktur exempelvis studera hur boendemiljön bäst anpassas för äldre personer och för personer med fysiska och kognitiva funktionshinder.

”Movement lab” ska innehålla maskiner och utrustning för mätningar av rörelse och balansförmåga hos olika patientgrupper, äldre och personer med nedsatt rörelseförmåga. Här skapas förutsättningar för att studera effekterna av fysisk träning och hur denna bäst anpassas för att befrämja hälsa och ökad funktion hos olika åldersgrupper, sjukdomstillstånd och funktionshinder. I ”Movement lab” kan effekten på den fysiska förmågan av olika behandlingsprogram studeras och hur kroppen påverkas. Tillsammans med studier i Reality lab kan man relatera detta till de fysiska förutsättningarna för att hantera olika aktiviteter i det dagliga livet.

Med de nya laboratorierna kommer forskare att objektivt kunna studera hur olika sjukdomsprocesser vid tillstånd som inverkar motorik och kognition påverkar förutsättningarna att hantera vardagssituationer och följa effekterna vid olika behandlingar. Studierna kan genomföras i realistiska vardagssituationer i standardiserade miljöer och i samspel med omgivningen. Här skapas en arena där t.ex. experimentell, klinisk och hälsovetenskaplig forskning inom neurovetenskap och rörelseorganens sjukdomar kan samverka mot gemensamma konkreta mål.

Forskningsresultat från studier med infrastrukturer som Movement och Reality lab är oftast lätt tillämpbara och kan med korta ledtider nå ut i vardagen och snabbt bidra till att förbättra människors hälsa och livskvalitet. Lunds universitets kompetensbredd och den geografiska närheten till innovativa miljöer som Ideon och Medicon Village gör att forskningsresultat har kort väg till potentiella exploatörer.

”Movement lab” kan användas för studier av effekten av olika träningsprogram vid idrottsutövande på motions- och elitnivå och vid studier av rehabilitering vid motions- och idrottsskador.

oktober 27, 2017

Inlägget postades i

Informationsmöten