Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Förstudierapporten klar

Förstudierapporten är nu klar och inlämnad till dekanus och fakultetsstyrelse.
Den innehåller en sammanfattning av visionsgruppernas visioner som de har kommit fram till under våren tillsammans med en övergripande lokalinventering av våra framtida lokalbehov. Rapporten innehåller också ett förslag på hur det fortsatta arbetet till hösten kan se ut.

Tack alla ni som har varit med och deltagit i visionsarbetet och framtagning av lokalbehov!

Till hösten är styrgruppen  förslag till Dekanus att arbetet ska fortsätta i mindre arbetsgrupper som kommer att arbeta med mer konkreta frågor och en mer detaljerad inventering.