Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Veckans bygginfo

Information in English

Vi ber om ursäkt! Det kommer att väsnas!

Skanska kommer fortsatt att utföra arbeten som tyvärr kommer
att uppfattas störande. Vi vill också påminna om att det är förbjudet att passera byggavspärrningar utan Skanskas tillåtelse. Inom avspärrat område tillämpas Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:16.

Kommande aktiviteter och störningar vecka 22 (25 – 29 maj)

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

 • Koppla ur och påbörja flytt av installationer där nya huset skall placeras.

 • Rensa tomten där nya huset skall stå (ta bort marksten, bänkar, såga ner träd och buskar m.m.)

 • Koppla provisorisk kabel från ställverk hus F pl 09. Borrning genom bjälklag/fasad.

 • Rivning entré vid långa gången (bilning och sågning av betong).

 • Bygga provisorisk vägg i långagången (borrning och sågning sker löpande).

 • Spontmontage (borra ner stålrör i marken)

 • Flytta ut staket och stänga cykelvägarna, Sölvegatan och längs vattentornet.

Vecka 23 (1-5 juni)

 • Fortsatt spontning (stödkonstruktion mot befintlig byggnad)

 • Fortsatt rivning entré långagången (bilning och sågning av betong)

 • Ledningsflytt

 • Rensning av tomt


Information in English

We apologize in advance for the noise disturbances! Disturbances are expected to continue during the next two weeks.

Upcoming Activities Week 22 (May 22 – May 29)

 •  Demolition of the entrance and study room in the “långa gången”.

 • Construction of a temporary wall in “långa gången” towards the study room to be demolished (drilling and sawing throughout the week).

 • Demolition of the study room (carving and sawing in concrete).

 • Work in house F floor 09 (drilling through floor joists).

maj 20, 2020

Inlägget postades i

Informationsmöten