juni 2019

Hallå där Lars Palm!

“Hög kompetens och samarbetsvilja kommer att resultera i en fantastisk byggnad med ett fantastiskt innehåll!” I en serie intervjuer får du inblick i vad några av projektdeltagarna arbetar med. Först ut är Lars Palm, lokalplanerare vid LU Byggnad. Hej Lars! Vad har du för roll i projektet?Jag fungerar som Medicinska fakultetens byggkunniga stöd i processen och är LU:s första kontaktperson … Läs mer

Intervjuer 0

Nya illustrationer av Forum Medicum

Projektet har glädjen att publicera nya illustrationer av Forum Medicum. Illustrationerna är en förfining av tidigare visionsbilder och är framtagna av Henning Larsens arkitektbyrå. Illustrationerna visar hur husets fasad kommer att se ut mot Sölvegatan och en del av interiören på entréplan där restaurang och det publika torget kommer att ligga. Här kommer t.ex. lunchföreläsningar och evenemang att kunna hållas … Läs mer

Informationsmöten 0

På gång i Forum Medicum

Vad händer i projektet nu? Just nu är projektet mitt uppe i systemhandlingsfasen. Under denna fas arbetar projektparterna vidare med underlaget från programhandlingsfasen vilket innebär att man bearbetar och förfinar husets ritningar utifrån beställarens kravprofil.  Placering av t.ex. kontorsytor, undervisningssalar, faciliteter och restaurang bestäms och tekniska system som lås, ventilation och eluttag ritas in. Systemhandlingsfasen är ett tätt samarbete mellan … Läs mer

Informationsmöten 0