Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Hallå där Lars Palm!

“Hög kompetens och samarbetsvilja kommer att resultera i en fantastisk byggnad med ett fantastiskt innehåll!”

Foto: Ingemar Hultquist

I en serie intervjuer får du inblick i vad några av projektdeltagarna arbetar med. Först ut är Lars Palm, lokalplanerare vid LU Byggnad.

Hej Lars! Vad har du för roll i projektet?
Jag fungerar som Medicinska fakultetens byggkunniga stöd i processen och är LU:s första kontaktperson för Akademiska Hus projektledning och konsulter. Tillsammans med fakultetens företrädare jobbar jag med att bevaka projektets övergripande mål, tidplan, kostnadsramar och att verksamhetens behov tillgodoses. Ett byggprojekt innebär många kompromisser och med min bakgrund som arkitekt kan jag oftast förstå och förmedla konsekvenserna av olika ställningstaganden.

Vad tycker du är mest spännande med att arbeta med Forum Medicum?
Det blir en del av Lunds historia. Byggnaden är viktig i stadens och universitetets framtida utveckling längs kunskapsstråket mot LTH och Science Village. Lunds hälsovetenskapliga utbildningar och forskning kommer att stärka sin identitet och därmed kunna attrahera de bästa studenterna och lärarna.

Men det bästa just nu i projektet är att det finns ett så starkt samlat engagemang och kunnande bland alla projektdeltagare. Hög kompetens och samarbetsvilja kommer att resultera i en fantastisk byggnad med ett fantastiskt innehåll!

Tack Lars!

juni 26, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade